vannkraft
Foto: Tore Halvorsen

Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Det må vi utnytte til å skape arbeidsplasser og nye markedsmuligheter både på hjemmebane og ute i Europa, mener vannkraftprodusentene selv.

Kilde: Energi Norge

Tirsdag overleverte administrerende direktør Oluf Ulseth vannkraftnæringens handlingsplan «Fra arvesølv til fremtidsgull» til statssekretær Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet på Arendalsuka.

– Vår visjon er at vannkraften skal styrke Norges grønne konkurransekraft ved å levere verdens mest effektive, klimavennlige og fleksible kraftproduksjon, sier Ulseth.

Siden Norges kraftproduksjon i de fleste år er høyere enn forbruket, kan overskuddet av fornybar kraft tas i bruk i klimaets tjeneste, blant til transport og oljeutvinning – men også til nye forretningsområder.

– Norge har for eksempel svært gode forutsetninger for å tiltrekke seg datasentre som trenger mye strøm til drift og kjøling av serverne. Så dersom det legges til rette for lønnsomme investeringer i vannkraft, vi det både skape arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp, sier Ulseth.

Ikke evigvarende kraftverk

Vannkraften står i dag for 96 prosent av norsk kraftproduksjon, men nær halvparten av kraftverkene er over 40 år gamle og må oppgraderes for å opprettholde dagens kraftproduksjon.

– Dagens skattesystem for vannkraft fører til at investeringer som vil være lønnsomme for samfunnet, ofte ikke er det for kraftselskapene. Dersom myndighetene lar kraftnæringen ta del i næringslivets generelle skattelettelser, vil arvesølvet vårt kunne bli vår nasjons fremtidsgull, sier Ulseth.

Han avslutter med hårete ambisjoner for fornybar-Norge.

– Dersom næringslivsaktører og myndigheter jobber sammen, og vi spiller kortene våre riktig, kan Norge bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Da kan vi ha en global lederposisjon som verdens første utslippsfrie samfunn innen 2050, sier han.