Med NTNU i sin umiddelbare nærhet befinner den nyetablerte forbarklyngen i Midt-Norge seg tett opptil de fremste teknologimiljøene på dette området her i landet. (Foto: NTNU)

TrønderEnergi, Powel, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge.

Kilde: TrønderEnergi

Klyngen er regionalt forankret men har kunder og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Målet for klyngen er å:

– skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar energi

– utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi

– øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer

– styrke og synliggjøre Trøndelag som fornybarregion

Energinæringene står overfor enorme endringer og muligheter i tiårene som kommer, drevet frem av klimapolitikk, teknologiutvikling og digitalisering. Fornybarklyngens målsetning er at Trøndelag og Norge skal lykkes med å skape nye løsninger, arbeidsplasser og verdiskaping gjennom dette skiftet.

– Vi i Norge må klare å ta godt grep om noen av de mange forretningsmulighetene det grønne skiftet kommer til å by på. Fornybarklyngen blir et viktig verktøy i så måte, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold, som er en av initiativtakerne til klyngen.

Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik (Ap) har også vært en pådriver for klyngeetableringen.

– Teknologihovedstaden Trondheim gleder seg over at mange samarbeidspartnere finner sammen i det skiftet vi ser innen energisektoren og de muligheter digitalisering og teknologi gir. Trondheim kommune har vært en pådriver for etablering av fornybarklyngen og byens fortrinn er sterke forskningsmiljø og framoverlente bedrifter innen teknologi og digitalisering. Her har vi også offentlige aktører som har høye miljømål og som aktivt vil bidra i arbeidet med de endringene og mulighetene som kommer, sier ordfører Rita Ottervik.