Med det internasjonale storkonsernet Air Liquide inne som majoritetseier tar Skagerak Naturgass en enda tydeligere posisjon i det grønne skiftet. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Naturgass)

Med den internasjonale industrigiganten Air Liquide tungt inn på eiersiden i Skagerak Naturgass AS, forsterker Skagerak Energi satsningen på fornybar energi, som biogass, inn mot transportsektoren. Erfarne Air Liquide skal gi løftet som trengs for å ta en enda tydeligere posisjon i det grønne skiftet.

Kilde: Skagerak Energi

Den nye satsningen skjer i datterselskapet Skagerak Naturgass AS, som inntil nå har vært heleid av Skagerak Energi. 31. juli 2017 gikk franske Air Liquide inn som ny hovedeier, med 51 prosent eierandel. Skagerak Energi fortsetter med en betydelig eierandel på 49 prosent. De nye partnerne har store planer for ytterligere investeringer i ny infrastruktur knyttet til først og fremst produksjon, lagring og distribusjon av biogass og distribusjon av hydrogen til kjøretøy og skip i Norge. Biogass er også velegnet som fornybar erstatning for naturgass til industrien.

Biogass er kroneksemplet på en perfekt sirkulær bioøkonomi. Eksempelvis blir husdyrgjødsel og matavfall utnyttet til å lage drivstoff til biler, skip og tog, og biogjødsel til landbruket. Når fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst. Klimagevinst ved at fornybart erstatter fossilt. Miljøgevinst ved at gass har lavere utslipp av lokal miljøforurensing som NOX, svovel og støv. Innenfor hydrogen er Air Liquide en pioner og blant verdens ledende aktører – der selskapet er representert i hele kjeden – fra produksjon til lagring og videre til distribusjon.

Air Liquide

Air Liquide er verdensledende innen gass, teknologi og tjenester til industri- og helsesektoren og har tilstedeværelse i 80 land. Selskapet har ca. 65 000 ansatte og leverer tjenester til mer enn 3 millioner kunder og pasienter. Oksygen, nitrogen og hydrogen er essensielle små molekyler for liv, materie og energi. De representerer Air Liquide sitt vitenskapelige område og har vært kjernen i selskapets virksomhet siden etableringen i 1902.