Den gamle kraftstasjonen Vamma i Glomma.

E-CO Energi Holding AS fortsetter å finansiere langsiktig virksomhet med lange løpetider til konkurransedyktige betingelser.

Kilde: E-CO Energi

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, foretok E-CO Energi Holding AS et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.

Løpetid og volum fordeler seg som følger;
 7 år – MNOK 290
10 år – MNOK 910
12 år – MNOK 723
15 år – MNOK 848

Selskapet er godt tilfreds med nok en vellykket transaksjon i et lånemarked som over tid har vært både kostnadseffektivt og tilgjengelig for den type kreditt E-CO representerer.