norned
Opplasting av NorNed-kabelen til Nederland, som ble satt i drift i 2008. Arkivfoto: Statnett

Statnetts inntekter fra strømkablene til utlandet har redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner i årlig gjennomsnitt de siste 11 årene. Det fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet.

Kilde: Energi Norge

Tallene er hentet fra olje- og energiminister Terje Søviknes` (Frp) svar på stortingsrepresentant Terje Aaslands (Ap) skriftlige spørsmål i Stortinget, der sistnevnte etterspør tall på Statnetts årlige inntekter fra utenlandskabler mellom 2006 og 2016.

Aasland ønsket også informasjon om hvor stor andel av inntektene som har blitt tilbakeført til kundene.

Søviknes svarer at Statnett totalt har mottatt om lag seks milliarder kroner i såkalte flaskehalsinntekter fra utenlandskablene i perioden, der størrelsen på inntektene har variert fra 120 millioner kroner i 2006 til om lag 950 millioner kroner i 2015. Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris.

– Statnett anslår at netto bidrag fra utlandsforbindelsene til redusert nettleie i perioden fra 2006 til 2016 var om lag 2,5 milliarder kroner, skriver statsråden.

Søviknes peker på at utvekslingskapasiteten har økt fra 4 500 MW til over 6 000 MW i perioden, etter at NordNed-kabelen til Nederland ble satt i drift i 2008 og den fjerde kabelen til Danmark startet opp i 2014.

Kabler viktig for vekst

– Krafthandelen med Europa blir stadig viktigere for å hente ut verdiene av norsk fornybarproduksjon. Kablene gjør at vi kan eksportere kraft i perioder med stor produksjon her hjemme, og importere når det er overskudd av rimelig vindkraft på kontinentet. Jo mer variabel sol- og vindkraft som bygges ut i Europa, desto større blir etterspørselen etter norsk, fleksibel vannkraft, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Fornybarnæringen er allerede den største verdiskaperen i fastlandsindustrien og sysselsetter rundt 20 000 mennesker. Videre vekst forutsetter både utvikling av hjemmemarkedet og økt adgang til europeiske markeder.