Turbintromma i Sima kraftverk ruver i fjellanlegget. Det samme gjør posisjonen til Statkraft-eier i norsk vannkraft. (Foto: Statkraft)

Det er bevegelser i norsk vannkraft, blant annet knyttet til et forøk på å samle produksjonen til BKK, SFE og Hydro i et felles selskap på Vestlandet. Ingen kan imidlertid rokke ved posisjonen til Statkraft som landets desidert største vannkraftprodusent.

I Norge eier og drifter Statkraft 171 kraftverk med en kapasitet på 11 586 MW. I tillegg kommer betydelige eierandeler i Agder Energi, BKK, Skagerak Energi og Istad, som hver for seg er betydelige aktører i vannkraft. Etter overtagelsen av vannkraftproduksjonen til Hafslund er posisjonen til E-CO Energi som landets nest største vannkraftaktør styrket med i overkant av 500 MW, til nærmere 3300 MW.

Dersom et felles produksjonsselskap mellom BKK, Hydro og SFE (Sogn og Fjordane Energi) blir en realitet har det marginal betydning for posisjonene i det norske vannkraftmarkedet. Dette fellesskapet vil plassere seg bak E-CO Energi med noen få hundre MW. Statkraft står urokkelig som suverent størst, uansett fusjoner og andre former for sammenslåingen i det norske vannkraftmarkedet.

Effektkapasiteten i norsk vannkraft har godt og vel passert 31 000 MW. Å ta en større del av dette burde være et mål å strekke seg etter for fremoverlente vannkraftaktører. Det dreier seg om effektiv utnyttelse av en fornybar naturressurs som er gull verdt.  Kanskje er det de forretningsmessige mulighetene som stadig trer tydeligere fram som lokker flere av vannkraftaktørene ut av sine konservative posisjoner? Initiativet på Vestlandet kan tyde på det.