Bedriftsidrettens hus på Forus blir første byggeplass med fjernvarme fra Lyse Neo.(Foto: Lyse)

Å benytte fjernvarme til byggtørking og byggeplassoppvarming kutter både klimagassutslipp og gjør lokalmiljøet bedre for innbyggerne i Stavanger-regionen.

Kilde: Lyse

Nå er tørking av betongbygg med propan og diesel historie der det leveres fjernvarme. Norske byggeplasser slipper årlig ut 420.000 tonn CO2 fra anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørke. Samlet er dette betydelige utslipp, men i de nasjonale statistikkene er utslippene fragmentert under ulike poster, og har lenge gått under radaren. Prosjektingeniør Jonny Solheim og Esben Tonning Otterlei, konsept og forretningsutvikler i Lyse Neo, har vært pådrivere for å bruke fjernvarme til oppvarming og byggtørke lokalt.

– Det stilles svært få miljøkrav i byggeperioden. Et miljøbygg kan etableres fra en gjennomfossil anleggsplass, uten at det blir utslagsgivende i energimerkeordningen eller BREEAM, sier Esben.

– Bygg som skal tilknyttes fjernvarmenettet kan enkelt bytte ut propan og diesel med fjernvarme. Alt som kreves er at fjernvarmerørene legges til byggeplassen tidlig nok, og at vi snakker sammen. Med god dialog får vi til det meste, sier Jonny. Sammen med bedriftsrådgiver Jorunn Barkved i Lyse Energisalg har de promotert produktet hos entreprenører og byggherrer i regionen. – Produktet er lettsolgt. Vi har lagt oss på en fastpris på 70 øre/kWh som er billigere enn både propan og avgiftsfri diesel. Dette konkurrerer også godt med strøm. Byggtørking krever mye effekt for å få betongen til å «svette», og effektleddet på nettleien blir utslagsgivende, sier Jorunn.

– I tillegg har byggeplasser ofte for lite byggestrøm. Med fjernvarme til å dekke varmebehovene, frigjøres strøm på byggeplassen til andre formål, sier Jonny. Esben påpeker at miljøaspektet appellerer til bevisste aktører. – Lyse Neo leverer fra 2018 100 prosent klimanøytral fjernvarme fra Forusnettet. Ved å benytte fjernvarme blir varmebehovet dekket fossilfritt, og utslipp av støv og NOx fjernes fra byggeplassen. Dette er bra både for klimaet, og for arbeidsforholdene på byggeplassen, sier han. Oslo kommune var tidlig ute med å etterspørre utslippsfrie byggeplasser og trenden spres utover landet. – Stavanger kommune utarbeider i disse dager en ny og ambisiøs klima og miljøplan. I tråd med Parismålene skal farten settes opp i utfasing av fossile brensler.

Å benytte klimanøytral fjernvarme på byggeplasser er en lavthengende frukt. Det er både billigere og mer miljøvennlig enn alternativene, sier Esben. Administrerende direktør i Lyse Neo, Audun Aspelund, ser flere fordeler med produktet. – Fjernvarme til byggtørking og oppvarming i byggeperioden vil bli tilbudt alle nye bygg som skal tilknyttes fjernvarme fra Forusnettet. Produktet krever svært lite tilleggsinvesteringer og gir oss betydelig fjernvarmesalg som ikke er medtatt i våre opprinnelige forretningsplaner. Vi må imidlertid være tidlig i kontakt med kunden, noe vi også forventer vil bedre kundetilfredsheten. Det er positivt at vi får etablert et produkt som vil gi oss bedre lønnsomhet, er bra for miljøet, og som samtidig kan bedre kundetilfredsheten, sier Aspelund.