Det er viktig at sammenslåing av vannkraftressurser på Vestlandet gir verdiøkning for alle eierne i SFE, understreker konsernsjef Johannes Rauboti. (Foto: SFE)

I spillet rundt etablering av et nytt stort produksjonsselskap for vannkraft på Vestlandet er den minste av de berørte aktørene, SFE (Sogn og Fjordane Energi), i stor grad prisgitt hva BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune bestemmer seg for. Til sammen eier de to nærmere 90 prosent i SFE.

Det er ingen tvil om at de to eiernes vurderinger vil være helt sentrale i den prosessen som finner sted, sier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE. – Men når det er sagt legger jeg raskt til: Vi mener at selskapets interesser blir godt ivaretatt i de forhandlinger som finner sted, og at eierne også vil legge stor vekt på styret sine innspill.

Det er et av landets største produksjonsselskaper for vannkraft som søker å etablere seg på Vestlandet. I fellesskapet legger BKK sine rundt 6 TWh, Hydro Røldal-Suldal rundt 3 TWh og SFE rundt 2 TWh. Med til sammen i størrelsesorden 11 TWh vil dette eventuelt bli et av de tre største selskapene innen vannkraft her i landet.

Det var Sogn og Fjordane Fylkeskommune og BKK som tok grep for samling av vannkraftproduksjon på Vestlandet, fortsetter Rauboti. – Vi er i utgangspunktet positive til dette initiativet, som åpner for storskalefordeler på flere områder. Dette gjelder blant annet administrasjon, drift og vedlikehold av de sammenslåtte ressursene. Det er imidlertid viktig at en eventuell transaksjon blir verdiøkende for alle eiere i SFE, samtidig som det sikrer varige arbeidsplasser lokalt.

Dersom de foreslåtte produksjonsselskapet i vannkraft på Vestlandet blir en realitet rykker selskapet opp blant de tre største aktørene på dette området i landet. Foran ligger E-CO Energi, som etter overtagelsen av vannkraftproduksjonen i Hafslund, fremstår med sine rundt 13 TWh. Suverent størst er Statkraft med direkte og indirekte eierskap til mellom 40 og 50 TWh.