baltic cable
Baltic Cable mellom Lübeck i Tyskland og Trelleborg i Sverige. Illustrasjon: ABB

ABB har vunnet en ordre fra Baltic Cable AB, et datterselskap av Statkraft, for oppgradering av selskapets HVDC- kraftforbindelse. Den ligger i Østersjøen og forbinder kraftnettene i Tyskland og Sverige.

Kilde: ABB

Som en del av moderniseringen skal ABB oppgradere vern- og kontrollsystemet til nyeste versjon av ABB Ability MACH-teknologi.

Overføringskapasiteten på den 250 km lange undervannsforbindelsen er 600 megawatt (MW). Spenningsnivået er 450 kilovolt (kV), den høyeste driftsspenningen i Tyskland. Forbindelsen ble opprinnelig bygget i 1994 og benyttes i en kraftpool som støtte i de ulike driftsmønstrene i kraftproduksjon og –forbruk i Sverige og Tyskland.

Det oppgraderte MACH-kontrollsystemet fungerer som “hjernen” i HVDC-forbindelsen med overvåking, kontroll og beskyttelse av den sofistikerte teknologien i omformerstasjonene (konvertering mellom veksel- og likestrøm og visa versa). Systemet har blant annet avansert feilregistrering og fjernkontrollfunksjoner. ABB vil også erstatte annet aldrende utstyr for å forbedre effektivitet og pålitelighet.

– Moderniseringen av den viktige kraftforbindelsen vil ikke bare forbedre ytelse og pålitelighet, men også forlenge levetiden, sier Patrick Fragman, leder for Grid Integration i divisjon Power Grids i ABB. – Dette prosjektet er nok et eksempel på vårt strategiske fokus på service og digitale teknologier. Det styrker også vår ledende markeds- og teknologiposisjon innen HVDC og ABB som foretrukken partner for sterkere, smartere og grønnere kraftnett.

ABB tok lederskap i utviklingen av HVDC-teknologien for mer enn 60 år siden og er markedsleder globalt med over 110 HVDC-prosjekter. Det utgjør totalt en installert kapasitet på mer enn 120 000 MW, omtrent halve den installerte basen i verden. ABB er også ledende på HVDC-oppgraderinger, med prosjekter globalt som har blitt gjennomført med minimale driftsforstyrrelser.