Arild Kjærnli er ansatt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). (Foto: NEK)

Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.

Kilde: NEK

Arild Kjærnli er utdannet Handelsøkonom og har arbeidet innenfor kommunikasjon, salg og markedsføring i hele sin karriere. Han har ledererfaring fra ledende bedrifter som Telenor, Shell og Specsavers, hvor han har hatt ansvar for merkevare, markedsføring og PR. De siste årene har Arild drevet konsulentvirksomhet innenfor markedsstrategi og kommunikasjon i eget firma.

I NEK vil Kjærnli blant annet ha ansvar for å spre kunnskap om standardisering, øke bruken av elektrotekniske standarder, holde kontakt med strategiske samarbeidspartner samt verve nye medlemmer til organisasjonens normkomiteer.

«NEK er inne i en spennende utvikling og jeg gleder meg enormt til å være med å gi mitt bidrag» forteller Arild Kjærnli. «Standardisering vil være avgjørende for store og viktige endringer innenfor elektroteknikk, som for eksempel økt bruk av elektrisitet innen transport og bruk av nye energikilder».

Foruten kommunikasjon vil Arild Kjærnli også arbeide tett med NEKs salgspartnere for å utvikle løsninger som vil gi økt bruk av standarder.