Med bare noen få centimeters klaring enkelte steder var det en utfordrende jobb å frakte sugerøret inn til byggegropa i enden av adkomsttunnelen i Skjerka. (Foto: Agder Energi)

Tidligere i sommer ble sugerøret fraktet inn og heist på plass i Skjerka kraftverk. Hver del av sugerøret veier 6 tonn og er den første store stålkomponenten som skal monteres i forbindelse med det nye aggregatet.

Kilde: Agder Energi

Skjerka kraftverk ligger i Mandalsvassdraget i Åseral kommune i Vest-Agder. I hele vår har det pågått arbeider med å klargjøre for montasje av sugerør ståldel, som er røret som leder vannet fra turbinen ned mot utløpstunnelen. 

Presisjonsrygging 
Sugerøret er produsert i Portugal og er delt opp i to komponenter.  

– Det ble utfordrende å frakte sugerøret inn den 650 meter lange adkomsttunnelen til «byggegropa» hvor begge delene skulle heises på plass. Det var flere plasser hvor det bare var noen få cm med klaring, sier Knut Atle Aalefjær, byggleder for prosjektet. 

Han er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet som så langt går helt etter planen. 

– Første milepæl i prosjektet har blant annet vært å etablere selve betongdelen av sugerøret og fundamenter for ståldelen. Nå blir sugerøret montert i kraftstasjonen og i neste uke begynner arbeidet med å sveise sammen delene, sier han. 

Etter at sugerøret er montert skal det støpes inn i betong. Dette er en støp hvor det går med ca. 350 m3 betong.

Sikrer driften
Inne i kraftstasjonen har Agder Energi hatt fokus på sikring av driften på aggregat 1 som blir driftet som normalt tett på bygge- og anleggsarbeidene for det nye aggregatet.

– Vi har gjort flere sikringstiltak. Vi har blant annet bygget inn generatortoppen med overtrykk for å hindre spredning av støv. Det er etablert underspylingsanlegg for biler, kjøredekke i maskinsalen med membran og sikringsblokker for påkjøring. Videre er det strenge restriksjoner for logistikk, håndtering av støv, sveisegass og eksos fra betong og pumpebiler forklarer Knut Atle.

Store investeringer
Det nye anlegget skal etter planen stå ferdig i desember 2018 og har en investeringskostnad på rundt 300 millioner kroner.

Utvidelse av Skjerka kraftverk er en del av Åseralsprosjektene, som øker forsyningssikkerheten og sikrer en bedre utnyttelse av ressursene i området. Når alle delprosjektene som inngår i Åseralprosjektene er realisert vil produksjonen øke med 145 GWh, som tilsvarer et årsforbruk til rundt 7500 husstander. Selve utvidelsen av aggregat 2 vil øke produksjonen med cirka 20 GWh.