Teknologi fra Com4 bidrar til å sikre datatrafikk som berører ca. 190 00 AMS-målere levert av Rejlers Embriq. (Foto: Rejlers Embriq)

Innen 1. januar 2019, skal alle strømkunder i Norge få ny automatisk strømmåler. I forbindelse med dette skal Com4 sikre datatrafikk som berører ca. 190.000 strømmålere.

Kilde: COM4

Raymond Berntsen, salgssjef i Com4, sier de primært skal levere SIM-kort til datakommunikasjon for strømmålere og konsentratorer over mobilnettet.

– Det skal leveres og monteres ca. 6000 SIM-kort i konsentratorene for å sikre kommunikasjon med strømmålerne som er utplassert i et radionettverk. Den totale løsningen gir automatisk avlesning til nettselskapet, slik at kundene betaler for hva strømmen kostet i den timen den ble brukt. En annen viktig del av leveransen er Com4s webportal for administrasjon av alle SIM-kort. Løsningen bidrar til at Rejlers Embriq kan styre og administrere løsningen på en svært effektiv måte, sier han.

Smarte strømmålere

Rejlers Embriq inngikk sommeren 2015 avtale med Nettalliansen om leveranse av komplett løsning for ca 190.000 smarte strømmålere, inkludert Smart Grid plattformen Quant og drift av hele løsningen etter leveranse.

– Løsningen vil bidra til bedre forsyningssikkerhet ettersom kundene i større grad får muligheten til å reagere på prissvingningene i markedet sier Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq, som legger til: Smart strøm fører til et mer fleksibelt strømforbruk som igjen gir bedre utnyttelse av det eksisterende kraftsystemet.

– Nettalliansen har for tiden 42 kraftselskaper på eiersiden. Av disse er 29 selskaper med i Nettalliansen sitt AMS-prosjekt. Alle skal etablere smarte målere med en lokal radioløsning. Alt skal linkes opp mot mobilnettet, hvor SIM-kort teknologi har en sentral rolle. Via samarbeidet med Com4 kan vi levere en tjenesteplattform med en komplett mobilløsning til alle lokale nettselskap i landet, sier han videre.

Bedre forsyningssikkerhet

Espen Kåsin sier hensikten er å gi kundene bedre kontroll på energiforbruket samtidig som det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet.

– På sikt vil dette gi bedre klimagevinster som et direkte resultat av at energi brukes mer effektivt. Sammen skal vi levere en komplett tjeneste for kommunikasjon til alle de lokale nettselskapene i Nettalliansen, sier han.

Avtalen som strekker seg over 5 + 2 + 2 år, har en estimert totalverdi på ca 10 millioner kroner.