mast
Illustrasjonsfoto: Statnett

Har du gode ideer til hvordan nettselskap kan ta ny teknologi i bruk for å håndtere høy effektbelastning? Nå kan du søke om Enova-midler til konseptutredning.

Kilde: KS Bedrift

I vår fikk Ringeriks-Kraft Nett i Buskerud 688.000 kroner i støtte fra Enova til å undersøke om det finnes bedre løsninger på høye effektbelastninger enn kostbare nettutbygginger. I prosjektet ser selskapet, i samarbeid med Epos Consulting, på batterier, programmering i nettet og prisstruktur.

I en ny runde med utlysning av midler vil Enova prioritere prosjekter som dreier seg om løsninger mellom bygg og energisystem. Fristen for å søke støtte er 1. september.

«Skal vi nå lavutslippssamfunnet, trenger vi økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og bruk av ny teknologi innenfor flere områder og sektorer», skriver Enova om støtteordningen på sine hjemmesider.

Markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova håper på bred interesse i den nye utlysningsrunden.

«Vi vil utfordre så mange nettselskaper som mulig til å bli med i konkurransen om midlene», sier Sivertsen til Kraftnytt.

Enova etterlyser prosjekter innen flere ulike kategorier, blant annet lagrings- og effektutjevningsløsninger, og løsninger mellom bygg. De beste prosjektene kan få opptil én million kroner i støtte, begrenset til maksimalt 50 prosent av utgiftene til arbeidet med utredningen.