I fornybarnæringens veikart mot 2050 mener Energi Norge at det er realistisk å strekke seg mot et fullelektrifisert samfunn her i landet.

Norges unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er budskapet i fornybarnæringens veikart mot 2050 som ble overlevert klimaminister Vidar Helgesen mandag.

Kilde: Energi Norge

– Klimaendringene og tapte arbeidsplasser i oljesektoren er to av Norges største utfordringer. Vi mener fornybarnæringen har et stort potensial for å bidra på begge disse områdene. Norges rike tilgang på fornybar energi skaper muligheter for både utslippskutt og nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft og vi produserer mer enn vi bruker. Vannkraften er både fleksibel, utslippsfri og konkurransedyktig på pris. Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser.

– Vi må erstatte piper og eksosrør med strømledninger på alle områder i samfunnet. Det viktigste er transportsektoren, etterfulgt av olje- og gassvirksomheten og industrien. Til sammen står disse sektorene for rundt 80 prosent av norske klimagassutslipp, sier Ulseth.

Kan doble verdiskapingen

Energi Norge legger vekt på at fullelektrifiseringen av samfunnet ikke bare er bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser. Allerede i dag er det over 100 bedrifter i Norge som jobber med elektrifisering av transport – også i maritim sektor.

Energi Norge mener at verdiskapingen i fornybarnæringen kan dobles innen 2050.

Fornybarnæringens veikart som ble overlevert til klima- og miljøministeren i Arendal på mandag, er et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for grønn konkurransekraft som skal legges frem i løpet av høsten. Veikartet inneholder 24 konkrete politikkforslag for blant annet transport, offshoreinstallasjoner, datasentre, industri og byggeplasser.