Professor Carl Folke er vinner av Gunnerusprisen i bærekraft for 2017. (Foto: M. Axelsson/Azote for Stockholm Resilience Centre)

Gunnerusprisen i bærekraft for 2017 tildeles Carl Folke, en banebrytende svensk forsker innenfor sitt fagfelt.

Av: Steinar Brandslet, Gemini

Han har gjennom årene sett på sammenhenger i naturen, og hvordan disse sammenhengene påvirker livet på Jorden, også menneskene.

I dag er Folke vitenskapsdirektør i Stockholm Resilience Centre, som han dessuten var med på å grunnlegge. Han leder Beijerinstitutet for forskning på økologisk økonomi, som samler noen av verdens fremste forskere på fagfeltet.

Sammenvevde systemer

Selv mener professor Folke at noe av det viktigste han og hans kolleger har oppnådd er å synliggjøre fagfeltet:

– Vi har greid å vise at miljø og utvikling, at mennesket og naturen, er helt sammenvevde sosial-økologiske systemer, og at utviklingen av samfunnet er helt avhengig av en levedyktig biosfære. Vi har vist at mennesker i dag er blitt en global kraft som former planetens fremtid, og at vi lever i komplekse adaptive systemer der uforutsigbarhet og usikkerhet blir mer regelen enn unntaket, sier han.

Tanken om at menneskene har en slik massiv innvirkning på planeten vår er i ferd med å synke inn hos svært mange mennesker. Dette skyldes blant annet pådrivere som Folke.