I regi av 20 europeiske myndigheter er nesten halvparten av LED-lamper trukket fra markedet fordi de ikke oppfylte produktkravet fra EU. (Illustrasjonsfoto: Aleksandr Kichigin/Mostphotos)

Etter en undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter ble nesten halvparten av LED-lampene trukket fra markedet fordi de ikke fylte EUs produktkrav.

Kilde: Elsikkerhetsportalen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har deltatt i markedskontrollen fra norsk side. Europeiske myndigheter fra totalt 17 medlemsland, har gjennomført et felles markedskontrollprosjekt som har vurdert hvordan LED flomlys/arbeidslys oppfyller EU-kravene. Lampene ble sjekket opp mot elektriske sikkerhetskrav (LVD), elektromagnetisk støy (EMC) og formelle krav. I alt ble 87 LED flomlys/arbeidslys testet. Resultatet viser at så mange som 47 prosent av lampene som ble testet ble trukket tilbake fra det europeiske markedet.

Det ble plukket ut fem LED flomlys/arbeidslamper som omsettes på det norske markedet til markedskontrollen. Av disse viser resultatet at fire av fem etter DSBs vurdering har alvorlige avvik fra både de elektriske sikkerhetskravene og EMC. DSB følger opp de aktuelle markedsaktørene og har varslet omsetningsforbud for fire av produktene.

– Gjennom deltakelse i prosjektet har DSB bidratt til å fjerne et betydelig antall farlige LED-lamper fra det europeiske markedet, og dermed bidratt til å gjøre EU litt sikrere, uttaler avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). – Det var bare to av LED-lampene for flomlys som fylte de tekniske og formelle kravene. Dette er svært alvorlig. Vi håper at markedskontrollen kan gjøre at etterlevelsen av kravene i regelverket blir bedre i fremtiden.

At så mange som 47 prosent av LED-lampene som ble testet ble trukket tilbake fra det europeiske markedet indikerer at produsenter og importører ikke har tatt den europeiske lovgivningen til følge før de har plassert LED-lampene i det europeiske markedet. Det er bare ti prosent av produktene som tilfredsstilte produktkravene.​