Ryddig og ordentlig utført arbeid, så her er det ingen ting å klage på, sier Jørn Berntzen i Hafslund Nett i forbindelse med inspeksjon av en nettstasjon i Drøbak. (Foto: Infratek)

Tusenvis av nettstasjoner i Hafslund Nett har fått montert nye AMS-konsentratorer.

Kilde: Infratek

Infratek er i full gang med installasjon av AMS-konsentratorer i 8800 nettstasjoner for Hafslund Nett. Stasjonene samler inn informasjon fra de ca. 700.000 AMS-målere som nå byttes i Oslo, og store deler av Akershus og Østfold.

– Prosjektet går veldig bra, og vi ligger per nå en måned foran skjema. Det skyldes løsningsorienterte montører, og godt samarbeid med Hafslund Nett. Vi har effektivisert prosjektet med 5 – 10 %, noe som er solid, sier en fornøyd prosjektleder i Infratek Marius Sletvold.

Fremtidsrettet nettdrift

Automatiske strømmålere skal være installert i alle norske husstander innen 1. januar 2019, og gir store fordeler både for kunder og nettselskaper. Målerdataene som sendes ut fra de nye AMS-målerne i norske hjem, sendes via radionettverket til konsentratorer plassert i Hafslund Nett sine nettstasjoner.

– AMS-målere vil blant annet bedre kontroll av strømnettet og bedre forsyningssikkerheten. For Infratek er dette et viktig prosjekt å være en del av fordi vi jobber med fremtidens nett, sier Sletvold.

16-20 montører fra Infratek jobber på prosjektet hver dag. Jan Ole Alfheim er en av dem.

– Jeg er veldig tilfreds med å jobbe på dette prosjektet. Det er litt på siden av yrket enn det vi vanligvis gjør, men det er et effektivt prosjekt å være montør på. På det meste monterer vi ti nettstasjoner på en dag, men dette kommer an på størrelse og kompleksitet, forteller Alfheim.

– Vi regner med å ta fire til fem stasjoner i løpet av dagen. I tillegg kommer Hafslund Nett innom på vernerunde, sier Alfheim.

Godt fornøyd

Jørn Berntzen er ansvarlig for AMS-utrullingen av konsentratorer i Hafslund Nett.

– Vi er veldig fornøyd med Infratek sin jobb. De er kjent med nettstasjonene og innehar kompetansen i nettet. Vi har jevne møter som bidrar til godt samarbeid, sier Berntzen. 

Sammen med HMS-ansvarlig for AMS-prosjektet i Hafslund Nett Lars Røen er de på vernerunder rundt i stasjonene. Etter vernerunden i ferdig montert nettstasjon i Drøbak gir Berntzen og Røen mer enn godkjent til Infrateks montører.