Med opphevet grense for livselskapers investeringer i forsikringsfremmed virksomhet åpnes det for nye investorer i landets infrastruktur. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Finanstilsynet foreslår å oppheve grensen for hvor mye livselskap kan investere i såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Det åpner for nye investorer i norsk infrastruktur, deriblant nettselskap.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

KS Bedrift Energi har avgitt svar på høringen. Vi mener forslaget er positivt.

«Betydelige summer skal investeres i det norske nettet i årene fremover. Om livselskapene tillates å investere i nettselskap, vil det kunne bidra til lavere lånekostnader. Det er positivt», påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Av forventede investeringer på drøyt 140 milliarder i årene mellom 2015 og 2025, er det anslått at om lag 80 milliarder vil tilfalle distribusjons- og regionalnettet. Norske nettselskap investerer gjerne med en horisont på flere tiår av gangen. Dette er i store trekk sammenfallende med horisonten på kapitalen i livselskap.