To AMS-entusiaster i Ringeriks-Kraft Nett: Nettsjef Jan Erik Brattbakk (t.v.) og prosjektingeniør Morten Sjaamoe. (Foto: Tore Halvorsen)

Tiden før og etter AMS er som natt og dag. Med denne teknologien har det åpnet seg en helt ny verden av muligheter til å håndtere et mangfold av utfordringer i strømnettet, forteller nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft Nett.

I Ringeriks-Kraft Nett har det lokale AMS-systemet vært i drift for 22 000 kunder i kommunene Hole og Ringerike siden begynnelsen av 2014. Så langt har dette bidratt med en innsparing på i størrelsesorden 13 millioner kroner, og det er mye mer å hente.

Våre erfaringer så langt er utelukkende positive, fortsetter nettsjef Jan Erik Brattbakk. – Det vi trodde skulle bli et kostbart myndighetspålagt krav med begrenset nytteverdi, er blitt til et system som både vi og kundene kan høste gevinster av.

Vi kan i større grad unngå å gjennomføre kostbare og unødvendig investeringer i strømnettet, sier Brattbakk. – Med AMS teknologien kan vi blant annet gjøre mer kvalifiserte vurderinger i forhold til investeringer, drift og vedlikehold i den elektriske infrastrukturen. En viktig forutsetning er å ikke undervurdere omfanget av tilgjengelig datamengde. De analysemuligheter dette åpner for gir solid grunnlag for å iverksette målrettede tiltak.

Ringeriks-Kraft har investert ca. 46 millioner kroner i den fysiske installasjonen av AMS-systemet. På toppen kommer så langt en tilleggsinvestering på rundt seks millioner kroner i IT-teknolog for stordatahåndtering.

Du kan lese mer om den vellykkede AMS-satsingen til Ringeriks-Kraft i fagbladet Energiteknikk (nr.6-17), som nå er under distribusjon til sine abonnenter.