Dudgeon er en av vindkraftparkene som er med på å øke andelen vindkraft i det europeiske kraftsystemet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

I 2030 har vindkraft potensial til å dekke inntil 30 prosent av Europas kraftbehov, ifølge to ferske rapporter fra WindEurope.

WindEurope har laget prognoser som viser at Europa i årene frem til 2020 kan få installert i gjennomsnitt 12,6 GW vindkraft årlig. Dette vil gi en kapasitet på 204 GW i 2020. Da vil vind stå for den største andelen av fornybar kraftproduksjon i Europa og dekke 16,5 prosent av elektrisitetsbehovet i vår verdensdel.

Scenariet for 2030 er at 323 GW vindkraft kan være installert i Europa, noe som vil bety 30 prosent dekning av kraftbehovet.

– Det er mulig å nå dette målet dersom de riktige politiske grepene kommer på plass og de nødvendige endringer i kraftsystemet gjennomføres, heter det i en pressemelding fra WindEurope.

Seks land vil mest sannsynlig stå for mesteparten av veksten i vindkraft: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Nederland og Belgia. Land i Sentral- og Øst-Europa henger etter i utbyggingen av vindkraft.

Rapporten «Outlook to 2030» kan leses her.

«Scenarios for 2030» kan du lese her.