Rørgaten til Holsen kraftverk går ned en stupbratt skråning ovenfor Holsavatnet. Rørene er levert av Brødrene Dahl. Bildet er tatt sist vinter. Foto: Rune Nydal

Andritz Hydro skal levere den komplette elektromekanisk utrustningen til Holsen kraftverk i Sunnfjord i Sogn og Fjordane.

Det vertikaloppstilte, fem-strålte peltonaggragatet produseres på Andritz Hydros dedikerte kompakt-pelton fabrikk i Sveits, opplyser Atle Øderud i Andritz Hydro til smakraftforeninga.no. Generator leveres av Indar fra Spania.

Holsen kraftverk ligger ved Holsavatnet i Førde. Installert effekt i kraftverket blir på 9 MW, og beregnet midlere årsproduksjon er 27 GWh. Byggingen startet i november 2015, og i juli ble arbeidene utomhus sluttført. Du kan lese mer om prosjektet her.

Andritz Hydro AS har 160 ansatte i Norge og er lokalisert på Jevnaker i Oppland med fullt mekanisk verksted.