Rendyrker fokus: Når Storespeed overtar ansvar for strøm, kjøling, sikring og IT-losji så gir det muligheter for oss til å rendyrke fokus lenger opp i verdikjeden, sier Renè Eriksen, Direktør Operations i Rejlers Embriq AS.

Rejlers Embriq og Storespeed har inngått avtale om drift av infrastruktur som strøm, kjøling og sikring av datasenteret samt IT-losji for servere og datalagring. Avtalen gjør det mulig for Rejlers Embriq å rendyrke fokus høyere opp i verdikjeden.

Kilde: Rejlers

– Dette er en strategisk beslutning for oss og gir økt fokus på leveransen høyere opp i verdikjeden, sier Direktør Operations, Renè Eriksen hos Rejlers Embriq. Dette gir oss enda bedre muligheter til å rendyrke kompetanse mot det som er det viktigste for oss, nemlig å hjelpe kundene våre med å oppnå forretningsverdi, innovasjon og konkurransekraft fra IT-investeringene.

Satsingsområde Østfold

Denne avtalen gjør at Storespeed etablerer seg med et datasenter i drift i satsningsområdet Østfold. Det er allerede planer om etablering av ytterligere to datasenter, og realisering av disse planene vil nå gå enda raskere sier daglig leder i Storespeed John Amundsen. Vi ser på Østfold regionen som svært attraktiv for etablering av nye datasenter, da Østfold ligger både nært Oslo og Europa. Vi tror Østfold vil være attraktivt for utenlandske etableringer i Norge. I tillegg er vi jo opptatt av at flere datasenter etablert i Norge gjør at bruk av norsk energi verdiøkes her istedenfor at den kun eksporteres som råvare, sier Amundsen.

Kritisk infrastruktur

– IT er kritisk viktig for kundene våre og kravene til oppetid er beinharde, i tillegg har vi en voldsom utvikling i tjenester som involverer IoT (Internet of Things) og AI (Artifical Intelligence), som regel i kombinasjon med BigData. Dette setter enda høyere krav til at våre tjenester til kunden alltid er tilgjengelige, sier Renè Eriksen fra Rejlers Embrig.

– Det er betydelig kompleksitet i den samlede leveransen til kunden. Dette setter høye krav til vår leveranse, og for Storespeed handler det om å ha full kontroll på at underliggende infrastruktur alltid virker slik den skal, sier John Amundsen fra Storespeed.

Om avtalen

Avtalen innebærer at Storespeed AS overtar all drift av infrastruktur som strøm, kjøling og sikring på datasenteret som Rejlers Embriq AS har i Halden. Avtalen har en varighet på 2,5 år og innebærer at personell fra Storespeed tar over ansvar for eksisterende datahall med tilhørende infrastruktur. Videre har Storespeed ansvaret for å videreutvikle dette datasenteret både i forhold til kapasitet og utvidet sertifisering.

Om Storespeed

Storespeed etablerer og drifter urbane datasentere fordi det er viktig å skape arbeidsplasser rundt datasenter virksomhet og utnytte kompetanse der folk bor. Effektiv gjenbruk av overskuddsvarme krever også nærhet til sluttbrukeren. Selskapet ble etablert i mars 2016.

Om Rejlers Embriq

Rejlers Embriq inngår i Rejlers som et forretningsområde med 160 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner.