I den store sammenhengen er Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe i Finnmark av marginal betydning, men teknologisk viktig. (Foto: Statkraft)

I slutten av forrige uke åpnet Statkrafts nyeste kraftverk i Norge, Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe i Finnmark.

Kilde: Statkraft

Måsevann pumpe er et godt eksempel på videre utnyttelse av allerede berørte vassdrag. Sammen med boring av tre bekkeinntak gir anlegget økt produksjon i Adamselv kraftverk. Boringen av de tre bekkeinntakene kan forøvrig beskrives som en oppvisning i presisjonsarbeid: tre borehull, opp mot 100 meter lange, skulle treffe en overføringstunnel på 2-3 meter i diamter dypt nede i fjellet. Det ble stor jubel da man kunne fastslå at alle tre traff.

Prosjektet med Lille Måsevann pumpe er også et eksempel på at Statkraft kan teste ut ny teknologi med støtte fra Enova. NTNU har vært med i utviklingen av en løsning med skum som erstatning for tradisjonell grus i tetning rundt pumperøret. I tillegg har to NTNU-studenter har hatt sommerjobb på anlegget. basert på deres masteroppgave blir et paper om prosjektet presentert i en internasjonal konferanse i