I juli og august ga NVE tillatelse til å bygge småkraftverk med stipulert årsproduksjon på 94,4 GW. I hele tredje kvartal 2016 ble det gitt konsesjon for bare 51 GWh. Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig

Kappløpet for å rekke sertifikatene pågår fortsatt. Bare i de to første månedene i tredje kvartal 2017 har NVE tillatt bygging av nesten dobbelt så mye småkraft som i hele tredje kvartal 2016.

NVE har i juli og august gitt tillatelse til å bygge åtte småkraftverk med en samlet årsproduksjon på 94,4 GWh. Prosjektene er vesentlig større enn de som fikk konsesjon på samme tid i fjor.  I hele tredje kvartal 2016 fikk sju småkraftverk med samlet årsproduksjon på 51 GWh konsesjon.

Av de åtte småkraftverkprosjektene som har fått tommelen opp fra NVE i juli og august, er 4 i Modalen i Hordaland, 2 i Namsskogan i Nord-Trøndelag og 1 i Suldal i Rogaland. Videre har NVE gitt grønt lys til ett småkraftverk i Fyresdal i Telemark som det ikke kreves konsesjon for.

Flere konsesjonssøknader er avslått enn godkjent i den siste tiden. I alt 11 søknader om småkraft i juli og august ble avslått. Til sammen kunne de gitt en årsproduksjon på 94,4 GWh.