BKK Nett har passert 200 000 nettkunder, men strekker seg mot 500 000, her illustrert med Bergen sentrum i luftperspektiv.

Nylig passerte BKK Nett 200 000 nettkunder, og veksten fortsetter. - Vi ser at vi håndterer stadig flere kunder, samtidig som vi reduserer kostnadene og styrker forsyningssikkerheten, sier avtroppende nettdirektør Thor André Berg.

Kilde: BKK

Det er betydelige stordriftsfordeler innen nettvirksomhet. Veksten kommer derfor kundene til gode, og bidrar til BKKs mål om en nettleie våre kunder er fornøyd med.

– BKK har et mål om 500 000 nettkunder. Det fordrer mer enn bare organisk vekst, men 200 000 kunder er uansett en fin milepæl. Vi regner med å passere 215 000 kunder i løpet av året, sier Berg.