I mars sto Lyse-eide Jøssang kraftstasjon under vann. Etter en imponerende dugnadsinnsats er kraftverket igjen satt i drift. (Foto: Lyse)

Jøssang kraftverk var endelig i kommersiell drift etter en lang uttesting og igangkjøringsperiode. - Det har vært noen utfordringer med å få Jøssang i gang igjen, men dette er nå løst, sier kraftverksjef i Lyse Produksjon, Arve Jakobsen.

Kilde: Lyse

I begynnelsen av mars i år ble det slått full alarm på kraftstasjonen på Jøssang. I løpet av kort tid ble den oversvømt.

– Foranledningen til hendelsen var at vi mistenkte at det var et grovfilter som var tett. Filteret det er snakk om sitter på innsiden av røret som leder til turbinen. På toppen av dette røret finnes det et såkalt mannhull, et stort hull med en luke man kan åpne.

– Etter endt inspeksjon lot vi dette lokket stå åpent for å komme raskere til for å bygge om filterarrangementet. Vi sjekket at bjelkestengselet oppe ved hovedinntaket av vann var tilstrekkelig stengt og var godt tilfreds med situasjonen. På dette tidspunktet var vannstanden nokså normal, men i løpet av det kritiske døgnet steg vannet betraktelig. Det ble såpass mye vann at bjelkestengselet ikke var nok og det begynte å komme vann inn i tunnellsystemet. Dette endte til slutt opp i vannrøret som stod åpent. I trekvart døgn stod vannet opp mot ti meter inni hallen. Et deprimerende syn, ifølge Jakobsen.

Midt mens det verste stod på, oppstod en dugnadsinnsats i Lyse Produksjon som administrerende direktør i produksjonsselskapet, Bjørn Honningsvåg, ikke har sett maken til.

– Det var heldigvis midt i en arbeidsdag at dette ble oppdaget og alle som hadde anledning dro inn for å hjelpe til. Det var imponerende å se hvor mange som stilte opp, sier han. Oppryddingsarbeidet pågikk i timer, dager og måneder – til nå i september da kraftverket endelig er oppe og sviver som det skal igjen.

– Mange har gjort en stor innsats i redningsperioden, montasjeperioden og igangkjøringsperioden. Jobben med å sette i stand et kraftverk som har vært druknet har vært større og mer ressurskrevende enn hva en kunne forestille seg uten selv å ha vært involvert i dette, sier Jakobsen. – Nå er kraftverket på drift og vi satser på at nå kan vi komme tilbake i normal drift.