Denne uken er tørre værprognoser med på å trekke strømprisen opp. (Illustrasjonsfoto: Nasdaq)

De siste ukene har kullprisen vært hovedårsaken til økte kraftpriser i Norden. Denne uken ser vi også at tørre værprognoser er med på å trekke prisene opp.

Av: Magnus Lingjærde, LOS Energy

Sommerens hetebølger i Østen har økt etterspørselen etter svekket tilbudet av kull og presser kullprisen mot nye høyder. Selv om tilbudssituasjonen på kull er vesentlig bedre i Europa, smitter de asiatiske prisene og derfor øker også europeiske kullpriser. Dette har igjen betydning for de nordiske kraftprisene.

Sommerregnet har gitt hydrologisk påfyll
Den hydrologiske balansen, eller summen av vann i magasiner, snø i fjellet og grunnvann, har bedret seg vesentlig gjennom sommeren. Sist uke så situasjonen svært gunstig ut, men helgen har det kommet endringer i værprognosene. Med tørt vær fremover, forventer markedet av vannsituasjonen skal forverres.

Forverret ressurssituasjon fremover
I Sverige er det lavere kjernekraftproduksjon enn normalt fordi flere reaktorer er under revisjon. Dette er med på å forverre ressurssituasjonen i Norden. Med kun 44 prosent kjernekraftproduksjon, søker markedet etter andre tilbydere for å dekke etterspørselen. Vannkraften er tilgjengelig, men vil da måtte benytte seg av magasinene. Det vil forverre ressurssituasjonen ytterligere.