vann
Illustrasjonsfoto: Østfold Energi

Menneskelig svikt var årsak til betydelig fall i vannstanden i Lærdalelva mandag morgen. Yngel og fisk fra flere årsklasser laks og sjøørret døde.

Hendelsen skjedd i Østfold Energi-eide Borgund kraftverk i Lærdalselva mandag morgen mellom kl. 06.45 og 09.00. Som foreløpig årsak blir det henvist til menneskelig svikt fra de som opererte kraftstasjonen, som det nå arbeides med å få nærmere klarlagt.

Østfold Energi har iverksatt en intern granskning for å undersøke årsaken til avviket og vil utarbeide en rapport til NVE og de øvrige avtalepartnerne, først og fremst Lærdal kommune og Lærdal Elveeiarlag. I dialog med partene vil kraftselskapet også ta initiativ til en uavhengig ekstern granskning av hvilke konsekvenser avviket hadde på fiskebestanden i berørte områder.

Fra folk langs elven ble det rapportert om nedtapping av vannstanden, forteller Glenn Lund, kommunikasjonsrådgiver i Østfold Energi. – Det er ikke riktig. På hendelsestidspunktet var det naturlig lav vannstand i elven. Mangel på tilførsel av vann medførte at vannstanden i en kort periode ikke holdt kravet til minstevannføring.

De første svarene på konsekvensene av hendelsen vil først foreligge i oktober, etter at det er gjort en sammenligningstelling med tidligere år. Vi krysser fingrene for at den ikke er så alvorlig som den umiddelbare reaksjonen tyder på, avslutter Lund.