ABBs innovative batterilagringsløsning bidrar til stabil og pålitelig vindkraft for inntil 80 000 britiske boliger (Ill. DONG Energy)

ABBs batteribaserte lagringsløsning vil optimalisere bruk av fornybar energi og styrke kraftnettets stabilitet og strømkvalitet.

Kilde: ABB

ABB har vunnet en ordre fra DONG Energy på leveranse av et batterilagringssystem på to megawatt (MW) for å støtte integrasjon og overføring av kraft fra Burbo Bank offshore vindpark nær Liverpool i Storbritannia. Vindparken på 90 MW har vært i drift siden 2007 og kan forsyne inntil 80 000 britiske boliger med strøm.  Det er første gang en offshore vindpark integrerer et slikt energilagringssystem for å stabilisere frekvensen på kraftnettet i Storbritannia.

National Grid, som tilsvarer norske Statnett, opererer kraftnettet med en frekvens på 50 Hertz (Hz) for å sikre stabilitet og kvalitet på kraftforsyningen. Nettfrekvensen er avhengig av balansen mellom forsyning av kraft og lastbehovet. Integrasjon av store mengder variabel vindkraft øker kompleksiteten sett fra et forsyningsståsted og kan resultere i frekvensvariasjoner som påvirker kraftforsyningen og elektrisk utstyr. ABBs batterilagringsløsning vil bidra til å stabilisere nettfrekvensen og støtte pålitelig kraftforsyning fra vindparken.

– Vi er glade for å implementere denne innovative løsningen som muliggjør integrasjon av ren vindkraft uten å gå på akkord med nettstabilitet og strømkvalitet for utstyret som benytter kraften, sier Giandomenico Rivetti, leder for høyspenningsprodukter i ABBs divisjon Power Grids.- Energilagring spiller en nøkkelrolle i evolusjonen av kraftnettet og er et strategisk fokusområde for ytterligere å styrke vår posisjon som foretrukken partner for sterkere, smartere og grønnere kraftnett.

– Behovet for fleksibilitet i kraftnett øker stadig. Som en ledende leverandør av lavkarbonenergi setter vi pris på å være en del av løsningen for å lage kraftsystemet smartere og hjelpe National Grid med håndtering av nettstabiliteten, forteller Ole Kjems Sørensen, leder for blant annet partnerskap i DONG Energy. – Den innovative løsningen vi har utviklet med ABB er et godt eksempel på implementeringen av vår visjon.

DONG Energy er et av Nord-Europas ledende energikonsern og har hovedkontor i Danmark. Rundt 6200 ansatte, inkludert over 900 i Storbritannia, utvikler, bygger og opererer offshore vindparker, produserer energi og varme fra kraftverk og leverer og handler energi for engros-, bedrifts- og privatkunder.