I dag innvies Tellenes Vindpark i Rogaland. Med en årlig produksjon som tilsvarer energiforbruket til 27 500 eneboliger er den så langt den største i sitt slag her i landet. (Foto: Østfold Energi)

Tellenes Vindpark i Rogaland, som innvies i dag, representerer en viktig milepæl i det grønne skiftet. Vindparken er anslått til å gi en årlig produksjon som tilsvarer energiforbruket til 27.500 eneboliger.

Kilde: Østfold Energi

– Tellenes er det grønne skiftet i praksis. 550 GWh ren kraft erstatter årlig kullkraftutslipp på 550.000 tonn. Dette er et tall som teller også i det norske regnskapet. At Google, som skal drive sin datasenter-virksomhet med fornybar energi, har valgt Tellenes som leverandør, viser at vi er i en fremtidsnæring i vekst. Mulighetene for et selskap som Zephyr er store, mener Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

– Vi er stolt av å ha spilt en viktig rolle i dette viktige arbeidet. Skal vi dra kloden i en ny, grønnere retning, må alle bidra. Allerede ved årtusenskiftet begynte Østfold Energi å utforske mulighetene som ligger innen vindkraft, og vi så tidlig at vi ville være best tjent med å bygge opp et kompetansemiljø sammen med andre, påpeker han.

I utviklingen av Zephyr har selskapet hatt god nytte av kompetente samarbeidspartnere. DONG Energy, Vardar, Glitre Energi og Østfold Energi har komplementert hverandre i et godt samarbeid gjennom mange år.

– For et selskap som Østfold Energi er det en god løsning, gitt at man, som i dette tilfelle, får klaff med valg av partnere, understreker Kroken.

Ingen selskap i Norge har utviklet mer vindkraft i Norge enn Zephyr, men Kroken ser likevel Tellenes-prosjektet som det definitive gjennombruddet for utviklingsselskapet Østfold Energi var med å etablere i 2006.

– Vår vindkraftsatsing kanaliseres via eierskapet i Zephyr. De sitter i våre lokaler i Sarpsborg og vi regner dem som en viktig del av Østfold Energi-familien. Vi har kunnet føle utviklingen på pulsen hver dag, og unner dem en festdag i dag. Innsatsen de har lagt ned over mange år har vært formidabel, understreker han.