Rolls-Royce datterselskap Bergen Engines skal levere to kraftstasjoner til Bangladesh. Bildet viser en av de eksisterende stasjonene i Bangladesh/ Chittagong.

Bergen Engines AS, et selskap i Rolls-Royce-konsernet, har signert kontrakter for levering av to kraftverk til Bangladesh med en samlet kontraktsverdi på 133 millioner Euro.

Kilde: Bergen Engines

Den første av forsendelsene skal leveres i år til Confidence Power Rangpur Limited og brukes i et kraftverk i Rangpur på 112 MW. Et annet, tilsvarende kraftverk skal leveres som opsjon i 2018. Det andre kraftverket på 150 MW skal gå til Midland East Power Ltd, og blir lokalisert i Ashuganj. Kontraktene omfatter også levering av reservedeler i 15 år.

– Vi er glade for at har blitt valgt til å bidra til med å utvikle kraftproduksjonen i Bangladesh, sier Jeff Elliott, administrerende direktør i Bergen Engines. – Bergen Engines leverte sitt første Rolls-Royce kraftverk til Bangladesh i 2001, og har siden bygget kraftverk som dekker over fem prosent av landets totale strømforsyning. Disse nye kraftverkene representerer et stort skritt videre for oss, og vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle forpliktelsene til kundene våre og landet som helhet.

Disse kontraktene er en del av regjeringen i Bangladesh sin ambisiøse plan om å mer enn doble den nasjonale kraftproduksjonskapasiteten til 38.000 MW for å møte en etterspørselsprognose på 33.000 MW innen 2030. Planen krever en betydelig økning på over 9.000 MW de neste fire årene, og det er her medium-speed motorene fra Bergen kommer inn i bildet. Et kraftverk basert på forbrenningsmotorer er enkelt å bygge på bare et år, mens andre alternativer kan ta så mye som syv år å realisere.

For motorfabrikken i Bergen betyr dette at avhengigheten av offshoremarkedet vil avta. 
– Det maritime markedet vil alltid være viktig for oss, men vi forbereder oss en fremtid hvor vi vil ha en 50/50 fordeling mellom land og marine-applikasjoner istedenfor 80/20 slik det historisk har vært, sier Jeff Elliott.