Vi er svært glade for at denne saken nå har fått en lykkelig løsning, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim. (Foto: Statnett)

Statnett har nå fått på plass en fullstendig løsning for de bosniske arbeiderne som det forrige uke ble avdekket hadde arbeidskontrakter med svært alvorlige mangler.

Kilde: Statnett

Valard forplikter seg til at arbeiderne får tilbakebetalt all lønn de har innbetalt til sin bosniske arbeidsgiver UMEL, og er lovet videre langsiktige arbeidskontrakter hos Valard Construction. De vil få rettshjelp til å løse seg fra kontrakten med UMEL, og Valard vil også heve sin kontrakt med selskapet.

-Vi er svært glade for at denne saken har fått en god løsning. Valard Construction tar sitt ansvar og sørger for at de urimelige kontraktene oppheves, innbetalinger tilbakeføres fullt ut og bosnierne er lovet langtidskontrakter hos Valard Construction. Dette var et nødvendig og godt resultat, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Valard Construction har nå levert dokumentasjon på oppfølging av saken som Statnett mener gir en god løsning. Valard Construction forplikter seg til å løse de bosniske arbeiderne fra den urimelige kontrakten med UMEL i hjemlandet, og lover dem langsiktige arbeidskontrakter i Valard. I tillegg vil de tilbakebetale alt som arbeiderne har betalt til UMEL som følge av kontrakten, også hensyntatt beskatning av dette. Valard Construction vil også heve sin kontrakten med UMEL og forplikter seg videre til å bistå med nødvendig rettshjelp til arbeiderne slik at de trygt skal kunne løses fra kontrakten med arbeidsgiveren i Bosnia Hercegovina.

-Dette er et godt resultat. Vi vil følge opp Valard nøye i tiden fremover, ikke minst for å få dokumentert at den enigheten som nå foreligger blir effektuert. Vi er svært tilfreds over at vi på denne måten både har fått statuert og bekreftet at slike kontrakter ikke skal forekomme, og spesielt at dette har blitt gjort uten at de rammede arbeiderne blir skadelidende, understreker Vardheim.

Statnett stiller strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår og et detaljert etisk regelverk knyttet til sine kontrakter med leverandører og entreprenører. Likevel varsler Statnett at de nå vil vurdere muligheten for å sikre seg enda bedre kontroll med lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte hos sine leverandører, spesielt når selskapet ansetter arbeidere som er innleid fra andre selskaper.

-Denne saken har vist at vårt regel- og kontrollverk fungerer, men også at utfordringene er store innen dette feltet. Vi vil derfor se på hvordan vi kan bedre og effektivisere den løpende kontroll- og oppfølgingsvirksomheten i prosjektene slik at avvik kan forebygges og eventuelt avdekkes på et tidlig tidspunkt. Vi kommer til å ha en tett dialog med fagforeningene i dette arbeidet, varsler Vardheim.