Nettselskapene har en viktig rolle i utviklingen av fremtidens energisystem i Norge. Da må investeringsklimaet være forutsigbart, mener Energi Norge. (Foto: Tafjord)

NVE må utvise varsomhet når de igjen skal vurdere behovet for å endre referanserenten for beregning av tillatt inntekt for nettselskapene. Dette fordi nettselskapene trenger stabile og forutsigbare rammevilkår, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Det fremkommer av Energi Norges høringssvar til NVE i forbindelse med at den såkalte NVE-renten vurderes endret fra 2019. Renten skal bidra til at nettselskapene oppnår rimelig avkastning på sine investeringer, gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet.

– Etter at det har vært investert lite i strømnettet over tid, har dette snudd de siste årene. Dette skyldes nettopp vellykkede endringer i reguleringsmodellen og justeringer i metoden for å fastsette referanserenten. Derfor bør ikke dette endres igjen nå, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Viktig for grønt skifte

Han understreker at NVE-renten må holdes på dagens nivå for å sikre strømnettets bidrag til det grønne skriftet.

– Det kan være behov for å justere på enkelte av parameterne i modellen, men nivået bør forbli uendret slik at bransjen har forutsigbare investeringsvilkår, sier Svartsund.

Nettselskapene har en viktig rolle i utviklingen av fremtidens energisystem i Norge, påpeker han.

– Målet om å redusere klimagassutslipp, både lokalt og globalt, betyr mer fornybar energi, men også mer bruk av strøm. Særlig gjelder dette elektrifisering av transport. Dette vil kreve store investeringer i smarte og rasjonelle nettløsninger for å optimalisere samspillet mellom produksjon, lokal energilagring og forbruk. Da må det lønne seg å investere, sier Svartsund.

I tillegg skal alle landets strømmålere byttes ut innen 2019 som en del av et digitaliseringsløft.

Aldrende strømnett

Minst like viktig er det også at distribusjonsnettet i Norge i mange tilfeller er gammelt og må byttes ut.

– Kundene er ikke tjent med at nettselskapet utsetter disse investeringene ettersom det vil kunne gå ut over både leveringskvalitet og -pålitelighet. Det er fortsatt nødvendig med langsiktige og stabile forventninger knyttet til avkastning på egenkapital for å sikre at nødvendige reinvesteringer blir gjennomført, avslutter Svartsund.

NVE vurderer parameterne som legges til grunn i fastsettelsen av NVE-renten hvert femte år. Siste gjennomgang ble gjennomført i 2012, og modellen ble endret med virkning fra 2013.