I går ble den første treflisen matet inn i det nye fjernvarmeanlegget til Eidsiva på Elverum. (Foto: Eidsiva)

I 2015 vedtok Eidsivas å bygge nytt fjernvarmeanlegg i Elverum etter at Eidsiva kjøpte Elverum fjernvarme i 2014. Torsdag ble det første spadetaket med treflis til det nye anlegget tatt.

Kilde: Eidsiva

-Bioenergi er viktig for oss i Eidsiva. For oss handler det blant annet om å utnytte det energigrunnlaget som ligger i skogen og beholde ressursene i Innlandet. Derfor er vi veldig glade for at vi nå kan offisielt åpne det nye fjernvarmeanlegget her på Elverum, sa Eidsivas konsernsjef Øistein Andresen til de om lag 50 fremmøtte på den offisielle åpningen på Vestad torsdag.

Eidsiva drifter og prosjekterer 10 hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark, og leverer fjernvarme i ti byer og tettsteder i Innlandet.

– Vår ambisjon er å vokse videre innen bioenergiproduksjon i Innlandet, og planene innebærer innkjøp av betydelige mengder biomasse fra skogeiere og treindustrien per år. Anlegget her på Elverum brenner flis fra rivningsvirke og returtre. Det vil årlig motta om lag 15 000 tonn råstoff og vil i 2017 levere om lag 50 GWh med miljøvennlig varme til våre kunder i Elverum, sa Andresen.

-Takk til leverandørene som har vært med oss på laget i dette prosjektet, og spesielt takk til totalleverandør Järnforsen. Vi ønsker også å rette en takk til Elverum kommune for det gode samarbeidet og tilretteleggingen som er lagt til grunn for prosjektet, sa Andresen.

Betydelig miljøtiltak
Fjernvarmen fra anlegget bidrar til å redusere oljeforbruk i Elverum noe som er en vesentlig miljøfaktor, samtidig som brenselet er kortreist fra lokale leverandører av trevirke.

-Oppgradering på varmesentralen på Vestad og en videre utvikling av fjernvarmeleveransene i Elverum bidrar til redusert forbruk av fossilt brensel til fordel for fornybar fjernvarme, sier daglig leder for Eidsiva bioenergi Ola Børke.