Helgeland Kraft bygget fem småkraftverk i Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland. Tre er ferdigstilte og de to siste blir fullførte i 2018. (Foto: Tore Halvorsen)

Resultat før skatt for Helgeland Kraft i første halvår 2017 er på nivå med fjoråret til tross for betydelig redusert inntektsramme for Nett. - Våre tre virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.

Kilde: Helgeland Kraft

Utviklingen av driftsresultat for Nett, Strøm og Vannkraft oppsummeres slik:

  • Vannkraft leverer et betydelig høyere resultat med høyere produksjon på grunn av mye nedbør og økt kapasitet fra nye anlegg i Tosbotn. I tillegg har prisen vært noe over fjoråret, selv med midlertidige nettbegrensninger i transmisjonsnettet som medfører lavere pris i Nord-Norge, sammenlignet med resten av landet.

For strøm gir god styring og kontroll et solid resultat .

Nett har et redusert resultat på grunn av betydelig redusert inntektsramme fra NVE, sier Brattbakk

Driften har gått planmessig med unntak av brannen i Mosjøen trafo i midten av juni. 3 av 5 kraftverk i Tosbotn er satt i drift og de 2 siste blir ferdigstilt til neste år etter at ny entreprenør viderefører utbyggingen.

  • For 2017 venter vi et svakere resultat enn i 2016. Dette skyldes en kraftig redusert inntektsramme for nettvirksomheten som igjen medfører et svakt driftsresultat fra nett, sier Brattbakk. 
  • En betydelig høyere produksjon enn i 2016 bidrar til at Vannkraft vil levere langt bedre resultat enn fjoråret. Strømsalg ser ut til å levere et godt resultat også i 2017, sier han.
  • Resultatet i 2017 påvirkes også negativt av økt skatt på grunn av høyere grunnrenteskatt for Vannkraft.
  • Pågående effektiviseringsprogram for hele selskapet har som mål å styrke effektiviteten og verdiskapingen. Effekten på dette arbeidet vil vi se fra 2018, sier Brattbakk.

 

 

30.06.17 (mill. kr)

30.06.16 (mill. kr)

Driftsinntekter

666

651

Driftskostnader

548

530

Driftsresultat

118

120

Driftsresultat Vannkraft/Strøm/Nett

81/27/10

40/18/61

Netto finansresultat

-17

-14

Resultat før skatt

101

106

Resultat etter skatt

57

73

Investeringer

62

175

Egenproduksjon

692 GWh

539 GWh

Netto levert energi R-nett/D-nett

2374/630 GWh

2382/644 GWh

Sluttbrukersalg

675 GWh

743 GWh

Snitt elspot (område/system)

23,1/26,9 øre/kWh

21,3/22,6 øre/kWh

Sykefravær

2,7 %

4,0 %

Skader med fravær

0

0