Nordkraft Produksjon møter fremtiden med ny IT-plattform fra Powel, her illustrert med Bergselva småkraftverk i Storfjord kommune i Troms fylke. (Foto: Nordkraft)

Nordkraft Produksjon AS bytter ut sine nåværende system til fordel for Powels Smart Energy plattform. Powel-løsningen støtter både planlegging og handel i samme brukergrensesnitt og er et viktig ledd i Nordkrafts fremtidsrettede strategi.

Kilde: Powel

Selskapet tar med dette et viktig strategisk steg til nye, digitaliserte og automatiserte plattformer. Dette vil sikre mer nøyaktig planlegging og gjøre dem mindre sårbare.

Nordkraft, som har hovedkontor i Narvik, har i dag en portefølje på 1,2 TWh produksjon og store vekstambisjoner innenfor operatørskap av kraftverk.Investeringen i Smart Energy-plattformen vil bidra til å effektivisere og styrke driften betraktelig.

– Det er flere grunner til at valget falt på Powel som leverandør, det viktigste er kanskje at vi kun trenger å forholde oss til én plattform. Når vi nå får hele prosessen fra langtidsplanlegging gjennom optimering, handel, og avregning på en plass vil dette bidra til mer effektiv drift og bedre bruk av timer. I tillegg ser vi at Powel er veldig fremtidsrettet og vi tror denne plattformen vil støtte våre behov i mange år fremover. Det vi håper å se som sluttresultat er jo en økning i inntektene som følge av at vi gjør bedre beslutninger basert på grundig datagrunnlag, sier Marius Larsen, Seksjonssjef produksjon i Nordkraft.

– Nordkraft har kjøpt hele plattformen fra Powel, inkludert det kraftige analyseverktøyet Mesh. Dette vil være svært gunstig for dem da de etter ferdig implementering vil ha systemer for både produksjonsplanlegging og handel i et brukergrensesnitt. Powels løsninger er fleksible og hele plattformen som Nordkraft skal ta i bruk har blitt satt sammen og finjustert sammen med Nordkraft slik at den er optimal for deres behov, sier Ola Lome, prosjektleder i Powel.

– Vi gleder oss til å sette i gang med implementering og har tilgjengelige ressurser som skal sørge for rask levering, avslutter Lome.