Investeringer i strømnettet er dyrt. Nå etablerer Powel og TrønderEnergi Utgard Microgrid for å sette press på kostnadene. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Det skal investeres mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som kommer. Men må det virkelig bli så dyrt? Nå etableres Utgard Microgrid der forretningsideen er at det er mulig å spare store penger for norske nettselskaper og nettleiebetalere ved å tenke alternativt. Bak det nye selskapet står Powel og TrønderEnergi.

Kilde: Powel

– Å etablere et mikronett kan være vesentlig billigere enn de tradisjonelle løsningene for nettinvesteringer, sier daglig leder i det nyopprettede selskapet, Lars Thore Aarrestad.

– For å drive kostnadseffektivt må vi vurdere alternativer til å reinvestere og bygge ut nettforsyningen. Så lenge kvaliteten og stabiliteten er lik eller bedre enn hva den er i dag, og investeringskostnadene blir lavere, er dette noe som vil komme alle sluttbrukerne til god, sier Driftsleder i TrønderEnergi Nett, Arnt-Magnar Froseth.

Utgard Microgrid skal levere tjenester som vil hjelpe norske nettselskaper med å analysere disse mulighetene, se på ulike løsninger, gjøre lønnsomhetsvurderinger, og produsere nødvendig beslutningsunderlag.

Noen spørsmål til hjelp for å vurdere hvorvidt Utgard Microgrid kan være relevant for din nettvirksomhet:

  • Står du foran store investeringer, som har begrenset fremtidig inntektspotensial?
  • Har du spenningsutfordringer på grunn av lange kabler og økt belastning i nettet?
  • Har du effekt-topper utover det infrastrukturen kan levere?
  • Har du sett mulighetene som oppstår med økt lokal produksjon og lagring av energi distribuert ute i nettet?
  •  

– Ved hjelp av solid erfaring fra bransjen og et unikt simuleringsverktøy utviklet i samarbeid med Powel og TrønderEnergi Nett, kan vi designe og simulere energibalansen i et tenkt mikronett. Simuleringsvektøyet kombinert med vår kompetanse gir oss mulighet til å analysere hvordan en gitt miks av miljøvennlig energiproduksjon fra sol og vind, kombinert med batterilagring, kan begrense behovet for aggregat og oppgradering/etablering av tradisjonell infrastruktur, sier daglig leder i Utgard Microgrid Lars Thore Aarrestad.

Verktøyet gjør det mulig å simulere på års-, måneds- og også helt ned på times-nivå for å analysere hvordan energibalansen ser ut, og for å sikre seg at kapasiteten er tilstrekkelig i de ulike scenariene. Ved å kombinere dette med tekniske og økonomiske parametere kan Utgard Microgrid gjøre kost-/nytteanalyser av hele anlegget. Ved å ha tett dialog med myndigheter trekker vi også inn aspekter som regulatoriske krav og effekter i forhold vern i området. Samlet gir dette et helhetsbilde og grunnlag for et godt beslutningsunderlag.

– Utgard Microgrids forretningsidé er at vi skal hjelpe norske nettselskaper og nettleiebetalere med å spare penger. Dette skal oppnås ved å bygge ut mikronett i tilfeller der dette er vesentlig billigere enn tradisjonelle nettinvesteringer. Vi kan bistå med alt fra enkle mulighetsanalyser til å tilby komplette tjenester for bygging og drift av mikronett, sier Aarrestad.