KLIMAVENNLIG: Nye Jordal Amfi skal gi både spillere og tilskuere et optimalt inneklima med minst mulig klimabelastning. (Foto:Hille Melbye Arkitekter/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF)

Byggingen av Nye Jordal Amfi er nå i gang. Ved å kombinere en rekke spennende teknologiske løsninger reduseres energibruken til en tredel av det som er blitt brukt i gamle Jordal Amfi. Enova bidrar med 22 millioner kroner til det som trolig blir en av verdens mest energieffektive ishaller.

Kilde: Enova

-Oslo kommune skal ligge i front og vise vei med gode energi- og miljø-løsninger for fremtiden, det gjør vi i dette byggeprosjektet, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo.

Direktøren har all grunn til å være stolt. Verken Enova eller Oslo kommune kjenner til eksempel på mer energieffektive ishaller i verden. Det er nemlig svært krevende å gjøre en ishall så energieffektiv. Det viktigste elementet i en ishall er naturlig nok isen. Om den skal ha kvaliteten som gjør den egnet til å spille god hockey på –  stiller det høye krav til stabil temperatur og riktig luftkvalitet. I et land hvor klimaet varierer så mye som i Norge er det i seg selv krevende nok. I tillegg gjør varierende bruk av hallen dette ekstra utfordrende. Er arenaen fullsatt med over 5000 tilskuere vil det være behov for mye kjøling, mens om det kun er en treningsøkt som foregår i en ellers tom hall kan være behov for oppvarming. Sammen bidrar dette til et stort energibehov.

Utnytter overskuddsvarme

I Nye Jordal Amfi løses utfordringen med varierende utetemperatur gjennom at hallen blir bygget som passivhus: Det betyr at bygningskroppen blir så godt og tett isolert at påvirkningen utenfra minimeres. Det er likevel ikke nok til å redusere energibruken dramatisk.

-Nøkkelen er at vi får utnyttet overskuddsvarme fra kuldeanlegget til å varme opp hallen når det er behov for det. Det er det som vil gi den største forskjellen i energibruken sammenlignet med den gamle hallen, forteller Grimsby.

Kort oppsummert så henter kuldeanlegget ut varme fra hallen når det ikke er behov for varmen. Varmen lagres så i energibrønner til det er bruk for den. Alene eller i kombinasjon med varmepumper skal denne overskuddsvarmen dekke hele 97 prosent av varmebehovet.

Hallen vil også ha en rekke andre innovative elementer som bidrar til det gode resultatet, blant annet en ventilasjonsløsning som sikrer at publikum i minst mulig grad påvirker inneklimaet ute på hockeybanen.