På bildet (f.v.): Jon-Viking Thunes, divisjonsdirektør Energi, Dag Rune Stensaas, påtroppende leder for Sweco Trondheim, og Arnt Magne Uv, avtroppende leder for Sweco Trondheim. (Foto: Sweco)

Dag Rune Stensaas har hatt lederstillinger i regionen i 30 år og var blant annet med på å starte Enova i Trondheim i 2002. Han også vært høyskolelektor og studieleder ved NTNU.

Kilde: Sweco

55-åringen er utdannet sivilingeniør i VVS, energi og kuldeteknikk fra NTNU, har lang erfaring fra næringslivet i Trondheim og er godt kjent med Sweco fra før.

Stensaas ser frem til å få jobbe med folk fra forskjellige fagområder og ikke minst få arbeide for fornybare kilder og energieffektivisering, tema han er kjent med fra tiden i Enova.

– Sweco har høy kompetanse innen alt dette. Å få smeltet det sammen og få det til å virke slik at vi kan yte gode tjenester, er kjempespennende. Det er motiverende å få lov til å jobbe med bygg og energi som har stor bredde og som er nødvendig for å møte de utfordringene vi står overfor med det grønne skiftet, sier han.

Swecos trondheimskontor har 165 medarbeidere, og jobber med en rekke store prosjekter som elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, Narvik stasjon og Devoll Hydropower.

– Som en av de tre store regionene i Sweco Norge er dette en meget viktig stilling. Vi har store muligheter foran oss i trondheimsregionen med tanke på vekst, markedsandeler og utvikling innenfor spesifikke fagområder. Vi er derfor veldig glade for at vi har fått Dag Rune med på laget, med sin tunge fagkunnskap og brede erfaring fra utvikling av tilsvarende virksomheter, sier divisjonsdirektør Energi i Sweco, Jon-Viking Thunes.

Etter 25 år som leder for trondheimskontoret går Arnt Magne Uv nå over i ny stilling som prosjektdirektør.