GRØNN VALGKAMP. Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge konstaterer at mange stemmeberettigete ønsker flere grønne saker i valgkampen. (Foto: Johnny Syversen)

Nesten 40 prosent av stemmeberettigete nordmenn etterlyser miljøpolitikk på agendaen fram mot høstens stortingsvalg, ifølge en ny måling.

Kilde: Grønt Punkt

I en landsdekkende måling foretatt av TNS svarer 39 prosent av respondentene at de ønsker en valgkamp der miljøpolitikk og det grønne skiftet spiller en større rolle.

– Undersøkelsen vår viser at det er mange miljøengasjerte nordmenn som følger nøye med på den politiske debatten fram mot valget. De leter etter partier som viser at de tar miljøet på alvor, sier Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge.

Ønsket om en mer grønnfarget valgkamp er mest utbredt blant kvinner, personer med høy utdannelse samt innbyggere i Trøndelag, ifølge målingen.

Smittende grønt lokalengasjement

Valgekspert Julie Ane Ødegaard Borge arbeider med klima- og menneskerettigheter i Raftostiftelsen. Hun er ikke overrasket over at mange gjerne skulle sett at miljøsaker løftes fram i valgdebattene.

– Det er lite miljøhandling hos politikerne i dag, samtidig som vi ser et økende antall bærekraftige tiltak ute i lokalmiljøene. Når naboen din kjøper elsykkel eller elbil og begynner å snakke om solcellepanel, så skjer det en smitteeffekt. Folk ønsker miljø! Vi ønsker egentlig å redusere klimaendringene, og dette engasjementet kan også kanaliseres gjennom valgkanalen, sier Ødegaard Borge.

Til tross for at en betydelig andel av befolkningen ønsker mer miljø i valgkampen, er oppslutningen til de mest utpregede miljøpartiene lav. Totalt ligger Venstre, SV og Miljøpartier De Grønne an til å få rundt 11-12 prosent på landsbasis, ifølge de fleste partibarometrene.

Ødegaard Borge påpeker at noen partier åpenbart har mer å hente enn andre på at valgdebattene pensles inn på et grønnere spor.

– MDG har alt å tjene på å dreie valgkampen og det offentlig ordskiftet inn på miljø. Men også SV og Venstre har noe å hente. For sistnevnte handler det ikke minst om å profilere seg i forhold til hva de har fått utrettet i regjeringssamarbeidet, sier hun.

Vil presse de store partiene

Ola Elvestuen, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, mener et bredt miljøengasjement er avgjørende for å gjøre norsk miljøpolitikk mer ambisiøs.

– Det er flere partier som kjemper om miljøvelgerne, og det er i utgangspunktet positivt. Denne undersøkelsen viser jo også at potensialet for å hente flere velgere er stort. Vi trenger miljøpartier med tyngde som kan presse de store partiene i en grønnere retning, sier Venstres nestleder.

– Begynn under kjøkkenbenken

Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge er overbevist om at miljø hører hjemme i den nasjonale politikken. Likevel bør et hvert miljøengasjement begynne i hjemmet.

– Kildesortering av avfall er en enkel og kostnadsfri måte å bidra til et bedre miljø på. Ved å sortere for eksempel plastemballasje, kartonger og metallemballasje bidrar du til at disse materialene tilbakeføres til kretsløpet, sier hun.

Vil ha mindre miljø

Samtidig som miljøet har høy oppslutning blant mange stemmeberettigete, er det også de som mener temaet allerede tar for stor plass. I TNS-undersøkelsen svarer 11 prosent at de synes miljø burde ha en litt mindre rolle i årets valgkamp. 10 prosent mener det burde ha en mye mindre rolle.

Blant de som mener miljøspørsmål burde tones ned fra dagens nivå finner vi et overtall av menn og unge voksne. På landsdelsnivå ønsker særlig vestlendinger at miljø skal få mindre plass i valgkampen.

26 prosent av respondentene er fornøyd med den plassen miljøpolitikk har fått i valgkampen så langt, mens 15 prosent ikke har tatt stilling til temaet.