Med egen sykkel kommer driftssjefen i BKK Varme seg rundt i Bergen sentrum under VM-arrangementet. (Foto: BKK)

Lørdag gikk startskuddet for et av verdens største idrettsarrangementer i Bergen, Sykkel-VM 2017. I ni dager vil mesterskapet pågå, med 12 konkurranser og et rikholdig kulturprogram fra morgen til kveld.

Kilde: BKK

Det er ventet rundt 500 000 tilskuere, 1 000 presse og media er akkrediterte og TV-bilder skal overføres til rundt 300 mill. seere. BKK Nett sitt viktigste arbeid er å sikre strømforsyningen til enhver tid.

– Vi har forberedt oss i lang tid til dette arrangementet og gjort flere tiltak for å redusere sannsynligheten for strømbrudd. Våre montører jobber daglig med reparasjoner i strømnettet, enten det er på grunn av ekstremvær eller andre årsaker, så vi er trygge på at vi kan håndtere det som måtte oppstå under Sykkel-VM på en rask og effektiv måte. Dessuten har vi gode omkoblingsmuligheter i strømnettet, sier Thor André Berg, adm. direktør i BKK Nett.

I halvannet år har BKK Nett deltatt i Bergen kommunes arbeid med å planlegge beredskapen under Sykkel-VM. Nettselskapet er representert i kommunens Samvirkesenter i Bergen Rådhus under hele arrangementet, der de 30 viktigste samfunnsaktørene deltar.

Hvordan påvirker Sykkel-VM strømnettet til BKK?
Dette arrangementet har ikke et så høyt strømforbruk at det vil medføre en belastning i strømnettet. Vi har god kapasitet inn til Bergen sentrum. Værprognosene er så langt gode, og vi har gode omkoblingsmuligheter dersom vi skulle få en feil i strømnettet.

Hvilke tiltak har BKK gjort for å redusere faren for strømbrudd?
Vi har kartlagt alle kritiske områder for strømforsyning under VM. De aller fleste stedene har tosidig strømforsyning. I september er det stans av alle aktiviteter i nettet som kan påvirke forsyningssikkerheten. Vi har lagt til rette for flere omkoblingsmuligheter i strømnettet enn normalt. Vi har kontrollert og godkjent berørte anlegg, og hovedlinjene inn til Bergen er så robuste at vi kan tåle en feil uten av det gir strømbrudd. Under arrangementet har vi ekstra vaktmannskap fast stasjonert i Bergen sentrum, som på kort varsel kan gjøre omkoblinger i nettet. BKK har plassert et stort nødstrømsaggregat sentralt i sentrum som raskt kan tas i bruk om nødvendig.

Hva er BKK mest bekymret for under mesterskapet?
Vi har god kontroll på vårt tekniske anlegg, men det som kan by på utfordringer er dersom vi får mye lynaktivitet under mesterskapet. Det som ofte skjer når det er lynnedslag i strømnettet er at vi får en overspenning, og den overspenningen kan da forårsake at en fordelingstransformator ute i strømnettet kortslutter. Da får vi et strømbrudd.

 Hva gjør dere dersom det oppstår et strømbrudd under Sykkel-VM? 
På Nettsentralen følger vi strømnettet 24-timer i døgnet hele året, og våre operatører kan gjøre omkoblinger i strømnettet ved behov. Vi har også ekstra vaktmannskap fast stasjonert i Bergen sentrum, som på kort varsel kan komme seg til områder der det er feil. Får vi en større feil har vi klargjort et stort nødstrømsaggregat som står sentralt plassert i sentrum og som kan tas i bruk på kort varsel.