Med varsel om store nedbørsmengder de kommende dagene forbereder Agder Energi seg på flom i sine vassdrag, her illustrert med et arkivbilde av Rygene kraftstasjon. (Foto: Agder Energi)

Som følge av de store nedbørsmengdene som er varslet de neste dagene, er det iverksatt tiltak for å begrense flomskader i vassdragene på Sørlandet. Publikum oppfordres til å sikre gjenstander som kan bli utsatt for skadeflom.

Kilde: Agder Energi

Det er varslet mest nedbør lørdag og det vil ta noe tid før det merkes nedover vassdragene, slik at vannføringen forventes å være på det høyeste i de påfølgende dagene og ut i neste uke. Det ventes vannføring over skadeflomnivå i vassdragene.

NVE er varslet og det er iverksatt ulike tiltak, blant annet tapping av de største magasinene for å være forberedt på å ta imot store vannmengder.

Det er risiko for at jorder kan oversvømmes, og at båter, brygger og andre gjenstander kan bli tatt av flomvannet.

I Arendalsvassdraget er det områdene Åmli, nedenfor Nisser, Løddesøl, Rygene og utløpet av Nidelva som er mest utsatt.

 I Otravassdraget tappes nå Byglandsfjorden ned for at det skal bli plass til de forventede vannmengdene.

 I Mandalsvassdraget forventes det skadeflomsnivåer i Juvatn, Ørevatn og Mannflå, og det settes i verk tiltak for å begrense dette.