Sammen med Valdres Energi har Ringeriks-Kraft dannet «Kraftriket» med 28 000 strømkunder. Målet er å vokse til 100 000 kunder innen 2020. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

I første halvår hadde Ringeriks-Kraft en omsetning på 399 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 16 millioner kroner.

Kilde: Ringeriks-Kraft

 Selskapet hadde en omsetning på 399 millioner kroner, en forbedring med 55 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.  For hele konsernet ble de samlede investeringene 34 millioner kroner, inklusive kundefinansierte anlegg.

Nettselskapet har levert stabil strømforsyning i hele nettområdet. Vedlikehold av linjene blir gjort i henhold til planene for å sikre fortsatt trygg levering.  Kraftprisene har normalisert seg etter å ha vært på et historisk lavt nivå de siste årene. Gjennomsnittlig kraftpris i første halvdel av 2017 var 26,6 øre/kWh, sammenlignet med 21,7 øre/kWh i samme periode 2016.

I april fusjonerte strømselskapet til Ringeriks-Kraft med omsetningsvirksomheten til Valdres Energi og dannet «Kraftriket». Selskapet har som mål å vokse fra 28 000 kunder til 100 000 innen 2020, og satser på å knytte til seg partnere med sterk lokal merkevare. Entreprenørvirksomheten er også i full gang med installasjon av over 600 000 smarte målere i Norge.

 SMARTservice Norge er i gang med å installere smarte målere over hele Norge. En ny kontrakt ble signert for Hafslund, med 25 000 målerbytter i fellesmålte anlegg, som skal fullføres før februar 2019. Samtidig har de tre Nettserviceselskapene i konsernet etablert seg som konkurransedyktige totalleverandører av nettjenester også i Oslofjordområdet. Som en positiv følge av veksten og aktivtetsnivået i entreprenørvirksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 209 til 265 ansatte i løpet av første halvår, hvorav 18 er lærlinger.