Årets nye lærlinger i Infratek, fra venstre: Emil Bjørnstad Strand, Jonas Berven Dammen, Jørgen Langtangen Gulliksen, Mikkel Sundland Karlstrøm, Benjamin Andre Aasen, Sindre Ormset, Felix Ulvatne Hansen, Jonas Garmo Nilsson. (Foto: Infratek)

Det er tid for ta inn lærlinger. I så måte er Infratek et godt eksempel til etterfølgelse. De har i høst åpnet dørene til en faglig fremtid for åtte ungdommer.

Det er mange, ikke minst i den landbaserte energiforsyningen, som bør gjøre det samme. Dette bekreftes blant annet av Kompetansebarometeret til NHO, hvor resultatene fra den årlige undersøkelsen blant mer enn 5000 bedrifter ble offentliggjort for kort tid siden. Her fremgår det at den største flaskehalsen til fremtidens arbeidskraft er fagarbeidere i håndverksfag, ingeniører og teknologer.

Det er liten grunn til å tro at det er vesentlig annerledes i den store mengden av landbaserte energiselskaper og relaterte leverandørbedrifter. Det er ris til egen bak og ikke ta denne utfordringen på alvor. Det gjelder å få på plass ung arbeidskraft best mulig koordinert med de som står på terskelen til pensjonistenes rekker. Det vil bidra med verdifull kompetanseoverføring.

Energiselskapene har også en utfordring med å bygge kompetanse internt. Det vil straffe seg å ikke henge med i den teknologiske utviklingen. Ikke minst gjelder dette den digitale brottsjøen som som har truffet næringen med full styrke. Det finnes mange gode tilbud for å få dette til på. Oppgradering fra fagarbeider til ingeniør, i kombinasjonen jobb/skole, bør absolutt være relevant i så måte. Her gjør blant andre REN en innsats som det står respekt av.

Et godt sted å begynne er å fylle opp kvoten med lærlinger. Det åpner både for tilgang på nødvendig og verdifull arbeidskraft. Når tiden er moden for det vil mange med fagbrev søke utvikling til høyere teknologiske nivåer. Det sikrer en kompetanseutvikling som er gull verdt!