Kirsti Lie er prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv" i Agder Energi. (Foto: Agder Energi)

Løft for omdømme på Sørlandet

- Med prosjektet "Likestilt arbeidsliv" skal vi være med på å endre Sørlandets omdømme.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 08:56

Kilde: Agder Energi

Det sier Kirsti Lie, HR-rådgiver og prosjektleder for “Likestilt arbeidsliv” i Agder Energi, om arbeidet som pågår i prosjektet.

Agder Energi er ett av seksten sørlandsselskap som er med i det to-årige pilotprosjektet “Likestilt Arbeidsliv 2016-2018”.  Prosjektet jobber for å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomhetene.

Hvor står vi i dag?
For å sikre god forankring av prosjektet i bedriftene ble det i oktober i fjor gjennomført en nettbasert kartlegging hos alle ansatte.  Der var det blant annet viktig å få frem at likestilt arbeidsliv handler om likestilling i vid forstand, og dreier seg om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

-  Selv om resultatet av kartleggingen viser at vi har mye bra på plass i konsernet, er vi ikke perfekte. Dette prosjektet handler om bevisstgjøring og skal sikre at vi blir gode på mangfold i framtida, forteller Kirsti Lie.

For å sikre god forankring av prosjektet ble det raskt etablert en egen prosjektgruppe i Agder Energi.  

Mangfoldserklæring tatt i bruk
Agder Energi har også utviklet en egen mangfoldserklæring som inngår i alle stillingsannonser. 

“Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke.”

-  Vi er glad for at mangfoldserklæringen nå er blitt en del av alle stillingsannonsene våre, sier Kirsti Lie.  

 Nye folk skal ansettes
Det er ingen hemmelighet at snittalderen i konsernet er høy, og det betyr at mange ansatte blir pensjonister i løpet av de nærmeste årene. Selv om ikke alle disse skal erstattes vil det etter hvert bli lyst ut flere forskjellige stillinger i konsernet.  Mange av dem må også lyses ut eksternt.

- Nå har vi sjansen til å vise at vi mener det vi sier. Vi får muligheten til å ha fokus på mangfold i de ansettelsene som nå kommer, sier Kirsti Lie fornøyd.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.