Bortsett fra grønnfargen og manglende eksospotte ser den batteridrevne Caterpillar-graveren ut som en dieseldrevet, men innvendig har det skjedd store endringer. Foto: Pon Equipment AS

Elektrisk gravemaskin klar for byggeplassen

En 25 tonns elektrisk gravemaskin kommer på markedet i år. Ideen bak den batteridrevne anleggsmaskinen ble sådd på en Zero-konferanse.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 09:02

Pon Equipment har utviklet den batteridrevne gravemaskinen, en Cat 323F. Full opplading gir 5–7 timer brukstid.

– Dette er fremtidens maskin for anleggsplasser i de større byene. Visste du for eksempel at i 2016 utgjorde anleggsmaskiner 30 prosent av utslippene i Oslo? skriver selskapet på sin hjemmeside.

Con Equipment forhandler maskiner fra Caterpillar, som har vært med på å utvikle el-graveren. De beskriver Cat 323F som en allround maskin som brukes til graving og planering og lasting på lastebil.

Levering i høst

El-gravemaskinen ser ut som en vanlig Cat323F, bortsett fra at den har grønne dekaler, er uten luftfilter og har ingen eksospotte. De store endringene er usynlige fra utsiden: Motor, utstyr og loddet er fjernet og erstattet med elmotor, motorcontrollere og batterier.

Den er utstyrt med en lader for 400 volt tilkopling, som er vanlig i strømskap på anleggsplasser. En time lading gir én time brukstid. Batteriene kan også hurtiglades med 400/1000 V nettilkopling, og da vil full opplading ta 1–2 timer.

Veidekke har kjøpt den første el-graveren, som de etter planen skal få til høsten. Con Equipment og Caterpillar ønsker nå å lage et system for å bygge om dieseldrevne anleggsmaskiner til batteridrevne.

Nye anbudskrav

– Her ser vi norsk innovasjon og utvikling som tar fram en ny løsning i verdenssammenheng. Dette er ikke en pilot eller forskningsprosjekt med uvisse markedsmuligheter, men produktutvikling fra en markedsaktør som ser en kommersiell mulighet i å være tidlig ute, uttaler rådgiver Torfinn Belbo i miljøorganisasjonen Zero.

Han peker på at nye anbudskrav har skapt et marked for fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Oslo kommune har gått foran i å stille krav om fossilfrie byggeplasser.

Prisen skal ned

De første batteridrevne gravemaskinene blir dyrere enn de dieseldrevne, men beregninger viser at det om ikke lenge er realistisk å utvikle løsninger som er lønnsomme. Pon oppgir at de har betalt 600 euro/kWh batteri.

Zero skriver:

– Vi utfordrer andre entreprenører som AF gruppen og NCC til å også være offensive og etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner. Samtidig vil vi utfordre offentlige aktører som Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer til å stille krav i sine byggeanbud som fremmer utslippsfrie løsninger framfor fossile.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.