Bortsett fra grønnfargen og manglende eksospotte ser den batteridrevne Caterpillar-graveren ut som en dieseldrevet, men innvendig har det skjedd store endringer. Foto: Pon Equipment AS

Elektrisk gravemaskin klar for byggeplassen

En 25 tonns elektrisk gravemaskin kommer på markedet i år. Ideen bak den batteridrevne anleggsmaskinen ble sådd på en Zero-konferanse.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 09:02

Pon Equipment har utviklet den batteridrevne gravemaskinen, en Cat 323F. Full opplading gir 5–7 timer brukstid.

– Dette er fremtidens maskin for anleggsplasser i de større byene. Visste du for eksempel at i 2016 utgjorde anleggsmaskiner 30 prosent av utslippene i Oslo? skriver selskapet på sin hjemmeside.

Con Equipment forhandler maskiner fra Caterpillar, som har vært med på å utvikle el-graveren. De beskriver Cat 323F som en allround maskin som brukes til graving og planering og lasting på lastebil.

Levering i høst

El-gravemaskinen ser ut som en vanlig Cat323F, bortsett fra at den har grønne dekaler, er uten luftfilter og har ingen eksospotte. De store endringene er usynlige fra utsiden: Motor, utstyr og loddet er fjernet og erstattet med elmotor, motorcontrollere og batterier.

Den er utstyrt med en lader for 400 volt tilkopling, som er vanlig i strømskap på anleggsplasser. En time lading gir én time brukstid. Batteriene kan også hurtiglades med 400/1000 V nettilkopling, og da vil full opplading ta 1–2 timer.

Veidekke har kjøpt den første el-graveren, som de etter planen skal få til høsten. Con Equipment og Caterpillar ønsker nå å lage et system for å bygge om dieseldrevne anleggsmaskiner til batteridrevne.

Nye anbudskrav

– Her ser vi norsk innovasjon og utvikling som tar fram en ny løsning i verdenssammenheng. Dette er ikke en pilot eller forskningsprosjekt med uvisse markedsmuligheter, men produktutvikling fra en markedsaktør som ser en kommersiell mulighet i å være tidlig ute, uttaler rådgiver Torfinn Belbo i miljøorganisasjonen Zero.

Han peker på at nye anbudskrav har skapt et marked for fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Oslo kommune har gått foran i å stille krav om fossilfrie byggeplasser.

Prisen skal ned

De første batteridrevne gravemaskinene blir dyrere enn de dieseldrevne, men beregninger viser at det om ikke lenge er realistisk å utvikle løsninger som er lønnsomme. Pon oppgir at de har betalt 600 euro/kWh batteri.

Zero skriver:

– Vi utfordrer andre entreprenører som AF gruppen og NCC til å også være offensive og etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner. Samtidig vil vi utfordre offentlige aktører som Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer til å stille krav i sine byggeanbud som fremmer utslippsfrie løsninger framfor fossile.

På forsiden nå

Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24