Bortsett fra grønnfargen og manglende eksospotte ser den batteridrevne Caterpillar-graveren ut som en dieseldrevet, men innvendig har det skjedd store endringer. Foto: Pon Equipment AS

Elektrisk gravemaskin klar for byggeplassen

En 25 tonns elektrisk gravemaskin kommer på markedet i år. Ideen bak den batteridrevne anleggsmaskinen ble sådd på en Zero-konferanse.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 09:02

Pon Equipment har utviklet den batteridrevne gravemaskinen, en Cat 323F. Full opplading gir 5–7 timer brukstid.

– Dette er fremtidens maskin for anleggsplasser i de større byene. Visste du for eksempel at i 2016 utgjorde anleggsmaskiner 30 prosent av utslippene i Oslo? skriver selskapet på sin hjemmeside.

Con Equipment forhandler maskiner fra Caterpillar, som har vært med på å utvikle el-graveren. De beskriver Cat 323F som en allround maskin som brukes til graving og planering og lasting på lastebil.

Levering i høst

El-gravemaskinen ser ut som en vanlig Cat323F, bortsett fra at den har grønne dekaler, er uten luftfilter og har ingen eksospotte. De store endringene er usynlige fra utsiden: Motor, utstyr og loddet er fjernet og erstattet med elmotor, motorcontrollere og batterier.

Den er utstyrt med en lader for 400 volt tilkopling, som er vanlig i strømskap på anleggsplasser. En time lading gir én time brukstid. Batteriene kan også hurtiglades med 400/1000 V nettilkopling, og da vil full opplading ta 1–2 timer.

Veidekke har kjøpt den første el-graveren, som de etter planen skal få til høsten. Con Equipment og Caterpillar ønsker nå å lage et system for å bygge om dieseldrevne anleggsmaskiner til batteridrevne.

Nye anbudskrav

– Her ser vi norsk innovasjon og utvikling som tar fram en ny løsning i verdenssammenheng. Dette er ikke en pilot eller forskningsprosjekt med uvisse markedsmuligheter, men produktutvikling fra en markedsaktør som ser en kommersiell mulighet i å være tidlig ute, uttaler rådgiver Torfinn Belbo i miljøorganisasjonen Zero.

Han peker på at nye anbudskrav har skapt et marked for fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Oslo kommune har gått foran i å stille krav om fossilfrie byggeplasser.

Prisen skal ned

De første batteridrevne gravemaskinene blir dyrere enn de dieseldrevne, men beregninger viser at det om ikke lenge er realistisk å utvikle løsninger som er lønnsomme. Pon oppgir at de har betalt 600 euro/kWh batteri.

Zero skriver:

– Vi utfordrer andre entreprenører som AF gruppen og NCC til å også være offensive og etterspørre utslippsfrie anleggsmaskiner. Samtidig vil vi utfordre offentlige aktører som Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer til å stille krav i sine byggeanbud som fremmer utslippsfrie løsninger framfor fossile.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.