Teknisk direktør Vegar Syrtveit Larsen I Nexans Norway er tildelt Elkrafprisen 2017 av Den norske komitè for CIGRÈ. (Foto: Nexans)

Den norske komité for CIGRÉ har besluttet å tildele ”Elkraftprisen” for 2017 til teknisk direktør Vegar Syrtveit Larsen, Nexans Norway AS.

Kilde: Den norske komitè for CIGRÈ

I sin begrunnelse har Komiteen bl.a. lagt vekt på følgende:

Vegar Syrtveit Larsen har deltatt i CIGRE-aktiviteter på flere nivå.

Nå senest som studiekomitemedlem i SC B1, Insulated Cables, og som styremedlem i Den norske komité.

Han sto også i spissen for å arrangere studiekomitemøte pluss kollokvium i Kristiansand i 2015 for kabelkomiteen.

Komiteen har også lagt vekt på at Vegar i sitt daglige virke har vært en god ambassadør for CIGRÉ, ved at han ved gitte anledninger har påpekt betydningen av CIGRÉ-arbeidet, både for seg selv og for bedriften NEXANS Norway AS.