I 4. kvartal 2017 var det en betydelig økning av strømleverandørskifter, spesielt blant næringskunder.

Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.

Kilde: NVE

Økningen i leverandørskifter fra 2016 til 2017 er 2 % for husholdningene, mens tilsvarende tall for næringskundene er 14 %.

Prisene på spotprisavtaler for norske sluttbrukere var i snitt billigere i 4. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. I snitt var strømprisene for spotprisavtaler i hele 2017 høyere enn 2016.  

I 4. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 69%. Tilsvarende har den dominerende leverandøren i næringsmarkedet 57 % markedsandel. Disse andelene har vært stabile over lengre tid.