Bestilleren Trine Kopstad Berentsen fr Solenergiklyngen flankeres av rapportforfatterne Håkon Person (t.v.) hos Multiconsult og Peter Bernhard (t.h.) hos Asplan Viak. Rapporten kommuniserer en forsiktig optimisme på vegne av utviklingen av solenergi i Norge, men gir ingen vesentlige nye forslag til nye pirremidler eller endrede rammebetingelser for å understøtte dette. Foto: Atle Abelsen

Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.

Det er Multiconsult og Asplan Viak som har utarbeidet rapporten «Solceller og sol i systemet» som i dag ble presentert for presse og bransjefolk i Multiconsults lokaler på Skøyen i Oslo.

I rapporten peker forfatterne på at solenergi for øyeblikket er den raskest voksende energikilden i verden målt i installert kapasitet. 2017 var et rekordår for global solkraft med 99 GWp installert effekt, en økning på 26 prosent fra året før. De peker på fallende kostnader, støttemekanismer og økte strømpriser som de viktigste driverne bak denne økningen.

I det norske markedet peker forfatterne på en økende etterspørsel både i næringssegmentet og i privatmarkedet. I 2017 ble det i Norge installert 18 MWp, den totale socelleinstallasjonen i Norge er nå på 45 MWp. Veksten far 2016 til 2017 var på 59 prosent, mens veksten fra 2015 til 2016 var på 355 prosent. Veksten er til tross for lave kraftpriser og svake støttemekanismer for solkraft, skriver forfatterne av rapporten.

I Norge peker forfatterne på avklaringen rundt plusskundeordningen, elsertifikater, fallende priser, økende generell interesse og bevissthet rundt samfunnsansvar og klima/miljø som viktige drivere i segmentet for næringsbygg. I privatmarkedet er det i tillegg generell teknologiinteresse, egenproduksjon av kraft til elbil, økt uavhengighet fra kraftselskaper, miljø, gode erfaringer med solenergi og reduserte utgifter som trekker opp interessen og investeringsviljen. I Norge er også framtidige energikrav til bygninger en sterk driver.