Rejlers har konsolidert virksomheten i Norge og Petter Arnesen er ansatt som daglig leder for Rejlers Engineering. (Foto: Rejlers)

Rejlers har konsolidert virksomheten i Norge og utgjør nå et samlet miljø som kombinerer spisskompetanse innen digitalisering og ingeniørtjenester. Rejlers Engineering er etablert som forretningsområde og har fått ny leder.

Kilde: Rejlers

Gjennom våren er Rejlers sin virksomhet i Norge samlet i en felles operativ driftsorganisasjon, med to virksomhetsområder. Rejlers Engineering er tidligere Rejlers Norge med rådgivende ingeniørtjenester, mens Rejlers Embriq er spesialister innen IT, teknologi og digitalisering. Den nye organiseringen øker konkurransekraften gjennom markedsmessige synergier, utnyttelse av strategiske fremtidsmuligheter og felles driftsfunksjoner.

Tverrfaglig

-Rejlers vil etter dette representere unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende forretningskompetanse sier Adm. dir. Thomas Pettersen. Vi kombinerer spisset ingeniørkompetanse og bransjekunnskap fra Rejlers Engineering med IT-kompetanse fra Rejlers Embriq, og sammen representerer dette en tverrfaglighet som er unik i forhold til å levere fremtidsrettede løsninger og tjenester som gir forretningsverdi for våre kunder, sier Pettersen.

Ny leder i Rejlers Engineering – Petter Arnesen

-At Petter Arnesen tiltrer som direktør for Rejlers Engineering er et viktig bidrag for den videre utviklingen, fortsetter Pettersen. Petter har et særdeles godt grunnlag for å utvikle Rejlers Engineering videre, både på selvstendig grunnlag, men også gjennom å utnytte de mulighetene som finnes gjennom samarbeid med Rejlers Embriq. Petter kommer fra stillingen som sjef for Buildings som inngår i Rejlers Engineering og kjenner organisasjonen svært godt, sier Pettersen.

Ekte digitalisering

– Dette blir spennende og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sier Petter Arnesen. Vi har mange spennende kunder i dag, og dette skal vi bygge videre på i tiden som kommer. Nå gjør vi oss mer attraktive for disse ved å tilby en større bredde og økt forretningsverdi. Vår miks av kompetanse og erfaring danner grunnlag for nye innovative løsninger i skjæringspunktet mellom IT og Engineering. Det er her, nært kundens kritiske kjerneprosesser, den ekte digitaliseringen oppstår og hvor vi virkelig bygger verdier. Vi skal bidra med smarte valg og strategisk bruk av IT, avslutter Arnesen.